Відкрите заняття є формою активного методичного навчання, що сприяє впровадженню досягнень педагогічної науки в практику та активному поширенню позитивного педагогічного досвіду, що підвищує ефективність міжвузівської методичної роботи. Відкриті заняття мають особливе покликання: або викладачі йдуть до свого колеги з тим, щоб побачити нову, добре відпрацьовану методику, яка дає високий кінцевий результат, або їх запрошують на заняття- експеримент, коли нова методика, прийом тільки-но складаються, у педагога є проект завдання та передбачені способи його вирішення, але кінцевий результат невідомий. Слід враховувати і те, що відкрите заняття може бути і як засіб пропаганди передового досвіду, який вже сформувався, і як засіб пропаганди шляхів практичного застосування досягнень педагогічної науки. На всіх кафедрах ТДАТУ регулярно проводяться відкриті заняття згідно затверджених графіків.

Механіко-технологічний факультет
Факультет енергетики і комп’ютерних технологій
Факультет економіки та бізнесу
Факультет агротехнологій та екології