Моніторинг стейкхолдерів є невід’ємною складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра  Моторного.

Метою моніторингу є отримання об’єктивної інформації щодо очікувань та задоволення здобувачами вищої освіти, випускниками, викладачами, роботодавцями і іншими зацікавленими особами якістю освіти, станом освітнього процесу, забезпечення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу та розробка пропозицій щодо його удосконалення.

Завданнями опитування є отримання інформації щодо ставлення стейкхолдерів до освітнього процесу в університеті, а саме:

  • здобувачів вищої освіти стосовно якості освітніх програм;
  • здобувачів вищої освіти стосовно якості викладання навчальних дисциплін;
  • здобувачів вищої освіти стосовно академічної доброчесності в ТДАТУ;
  • викладацького складу стосовно якості освітніх програм;
  • випускників вищої освіти стосовно рівня їх задоволеності отриманих освітніх послуг;
  • роботодавців стосовно якості існуючих освітніх програм і навчальних планів.

До того ж забезпечення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу відбувається за допомогою Telegram боту @tsaulive_bot. За допомогою останнього можна задавати актуальні питання, залишати зауваження та пропозиції щодо освітнього процесу в ТДАТУ (у т.ч. набору навчальних програм).

Telegram-канал @tdatu створено для здобувачів вищої освіти ТДАТУ з наступною метою:

  • активне висвітлення роботи органів студентського самоврядування;
  • інформування учасників про всі актуальні події, які відбуваються в Університеті;
  • швидкий доступ до онлайн-анкети «Зауваження та пропозиції здобувачів вищої освіти» за посиланням https://forms.gle/U2FVLedpg9fKzZnC8

Аналіз всієї отриманої інформації здійснюється працівниками Відділу моніторингу якості освітньої діяльності у ТДАТУ. Матеріали анкетування узагальнюються і передаються для ознайомлення керівництву ТДАТУ, факультету з подальшим обговоренням на засіданнях кафедр, проектних груп, науково-методичних комісіях тощо та прийняття відповідних рішень.

За результатами моніторингу складається аналітичний звіт, який подається до відділу моніторингу якості освітньої діяльності у ТДАТУ. Зазначені матеріали містять аналітичну інформацію та пропозиції з питань удосконалення освітніх програм та освітнього процесу.