Опитування викладацького складу щодо якості освітньої програми здійснюється відповідно до Положення про опитування учасників освітнього процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного.

Таке опитування є формою участі науково-педагогічних працівників у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого» навчання.

Опитування викладачів є АНОНІМНИМ.

Опитування науково-педагогічних працівників передбачає отримання та аналіз інформації щодо:

  • відповідності знань випускників реальному стану виробництва і бізнесу;
  • відповідності набутих компетентностей випускника для роботи за фахом;
  • необхідних складових освітньої програми для підвищення якості освіти.

Аналітичні звіти опитувань викладачів 2019-2020 н.р.