Опитування викладацького складу щодо якості освітньої програми здійснюється відповідно до Положення про опитування учасників освітнього процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного.

Таке опитування є формою участі науково-педагогічних працівників у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого» навчання.

Опитування викладачів є АНОНІМНИМ.

Аналітичні звіти опитувань викладачів 2020-2021 н.р.

Аналітичні звіти опитувань викладачів 2019-2020 н.р.