Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» та з метою підвищення якості підготовки фахівців в ТДАТУ при Науково-методичному центрі 03.10.2018 було створено відділ  моніторингу якості освітньої діяльності університету


Наказ Про створення відділу моніторингу якості освітньої діяльності

Наказ про внесення змін до складу відділу моніторингу якості освітньої діяльності