Якість освітнього процесу має такі складові: рівень знань студентів, якість методів навчання і виховання (організації та мотивації пізнавальної діяльності, контролю за здійсненням навчальної діяльності), засвоєння та дотримання моральних норм. Моніторинг якості підготовки фахівців на будь-якому етапі – це одночасно і перевірка якості діяльності викладача, якості організації навчального процесу, основним результатом якого виступає комплексна підготовка фахівця до самореалізації у суспільстві.

Моніторинг проводиться на рівнях: – викладач – кафедра – факультет – університет; – студент – група – курс – факультет; – навчальна дисципліна – цикл підготовки – навчальний план. Моніторинг здійснюється відділом моніторингу якості освітньої діяльності відповідно до затвердженого плану.


План роботи відділу моніторингу 2021-2022

План роботи відділу моніторингу 1 семестр 2018-2019

План роботи відділу моніторингу 2 семестр 2018-2019

План роботи відділу моніторингу 2019-2020

План роботи відділу моніторингу 2020-2021