Сьогодні в освітянській сфері спостерігається тенденція до активної інтеграції України у європейський освітній простір, яка відповідно вимагає уніфікації процесів забезпечення якості освіти. Крім того, підвищується конкуренція на ринку освітніх послуг, зростають вимоги роботодавців до молодих фахівців. Це обумовлює обґрунтований перехід від процедур зовнішнього контролю якості діяльності закладів вищої освіти у бік постійної внутрішньої самооцінки і самовдосконалення за допомогою систем управління якістю, побудованих згідно із вимогами стандарту ISO 9001.

Стандарт ISO 9001 являє собою одну з моделей управління діяльністю організації з метою забезпечення її результативності.

У вересні 2015 року Міжнародною організацією зі стандартизації ISO була прийнята п’ята редакція стандартів ISO 9000:2015  та ISO 9001:2015.  Розробником міжнародних стандартів серії ISO 9000 є Міжнародна організація зі стандартизації ISO (International Organization for Standardization) – це всесвітня федерація національних органів стандартизації (комітетів – членів.

Суттєва відмінність ISO 9001:2015 від попередньої версії стандарту – явне застосування ризик-орієнтованого мислення, яке дає змогу організації визначати чинники, які можуть спричиняти відхилення її процесів та її системи управління якістю від запланованих результатів, щоб встановлювати запобіжні заходи контролю для мінімізації негативних впливів і максимального використання можливостей, по мірі їх виникнення. Це неможливо без розуміння свого середовища і визначення зацікавлених сторін та їхніх вимог.

В Україні прийняті ідентичні даному стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT) та ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT).

Тому, у квітні 2020 року Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного успішно завершив процедуру сертифікації системи забезпечення якості вищої освіти на відповідність  вимогам новому міжнародному стандарту якості ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements» та Національного стандарту якості ДСТУ EN ISO 9001:2018.

Варто відзначити, що отриманий сертифікат на систему управління якістю – не кінцевий результат, адже однією з вимог стандарту є постійне її вдосконалення та підвищення її результативності. Тобто потрібно регулярно переглядати і актуалізувати існуючі документи з урахуванням більш сучасних підходів до освітньої діяльності університету, послуг тощо. Тільки за таких умов система управління якістю буде ефективно працювати і дасть позитивний результат.


Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015

Сертифікат ДСТУ EN ISO 9001:2018