Відповідно плану роботи Відділу моніторингу якості освітньої діяльності (ВМЯОД) ТДАТУ проводиться вибірковий моніторинг якості організації проведення навчальних занять по дисциплінам, з яких зріз залишкових знань показав недостатньо високий відсоток якості знань здобувачів вищої освіти у порівнянні з результатами екзаменаційної сесії, вибірковий моніторинг рівня залишкових знань студентів за результатами сесій та незалежний замір знань в період екзаменаційних сесій, проводиться перевірка всіх курсових та дипломних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти усіх форм навчання на академічний плагіат.

Протягом навчального року відділом перевіряються всі друковані навчально-методичні комплекси університету згідно Положення про НМКД, проводиться моніторинг методичного забезпечення та підсумкових тестів з навчальних дисциплін на Навчально-інформаційному порталі, здійснюється перевірка відповідності існуючому Положенню якості і змісту виданих науково-педагогічними працівниками університету підручників та навчальних посібників для надання їм грифу вченої ради університету.


Відповідність освітніх програм ТДАТУ стандартам вищої освіти

Звіт про результати роботи відділу моніторингу якості освітньої діяльності ТДАТУ у 2020-2021 навчальному році

Звіт про результати роботи відділу моніторингу якості освітньої діяльності ТДАТУ у 2019-2020 навчальному році

Звіт про результати роботи відділу моніторингу якості освітньої діяльності ТДАТУ у 2018-2019 навчальному році