Діяльність Вищої школи педагогічної майстерності спрямована на підвищення професійного рівня як науково-педагогічних працівників, так і здобувачів вищої освіти. Зустрічі з провідними фахівцями різних галузей, амбасадорами освітніх інновацій дозволять розширити можливості саморозвитку й самореалізації викладачів і студентів, сформувати нові методичні стратегії, підвищити якість освіти.