У ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ» на відділенні «Агроінженерія та енергетика» пройшла година спілкування студентів усіх курсів з завідувачкою відділення Тетяною Гайбурою. Тема бесіди «Освітньо-професійна програма: права, компетентності та результати навчання».

Тетяна Гайбура наголосила, що мета освітньої програми полягає у підготовці кваліфікованих фахівців в галузі агроінженерії та електричної інженерії, які є конкурентоздатними на ринку праці. Вона звернула увагу на вимоги щодо результатів навчання, які характеризують якість підготовки фахівців.

Також обговорювалося питання стосовно права здобувача освіти обирати вибіркову компоненту освітньої програми. До обговорення були залучені куратори академічних груп.

ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ»