Розклади екзаменаційних сесій 2016-2017 навчального року:

Зимова

Лiтня