🎓ТДАТУ пропонує майбутнім студентам освітню програму ОП “Геодезія та землеустрій” за освітнім рівнем “Бакалавр”.

📍ОП “Геодезія та землеустрій” – сучасна програма, орієнтована на спеціальну підготовку фахівців, здатних швидко адаптуватись до вимо гсучасного геодезичного та землевпорядного виробництва. Важливи мперевагами даної професії на сьогодні є: високий рівень затребуваності фахівців, гідний рівень оплати праці, відсутність одноманітної роботи, вагомість прийняття власних професійних рішень.

📍Фахівці з геодезії затребувані у тих галузях економіки, де є потреба у постійному вирішенні земельно-майнових питань: агросекторі, будівництві, транспорті, телекомунікаціях та енергетиці.

Основні дисципліни фахової підготовки:

✅Електроннігеодезичніприлади

✅Фотограмметрія та дистанційнезондування

✅Землеустрій

✅Супутниковагеодезія та сферична астрономія

✅Інженернагеодезія

✅Державнийземельний кадастр та землевпоряднаекспертиза

Посади, які можуть обіймати випускники:

💵Інженер-землевпорядник

💵 Геодезист

💵Керівник виробничого підрозділу з питань землеустрою

💵Інженер у галузі землеустрою та кадастру

Наші випускники:

Семенюк Елизавета

Соболь Ганна

Постав питання студенту ОП:

Семенюк Елизавета

Детальну інформацію можна отримати тут:

📚 Вступник на Facebook Instagram | Instagram студрада Telegram | сайті 

✏️ Інформація вступнику бакалавр | магістр

🎬 Відео про університет YouTube

⁉️ З питаннями в телеграм-чат 

#ТДАТУ #вступ2022 #день_відкритих_дверей #ВступникуТДАТУ #умови_вступу_ТОТ #державнезамовлення #квота2

#геодезія #землеустрій

#ресурси #кадастр