Шановні студенти!

У відповідності до пункту 13 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 і від 28 грудня 2016 р. № 1047 зі змінами, що внесені постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021р. №933 та введені в дію з 1 січня 2022 року, академічна стипендія призначається у діапазоні 35-40 відсотків від фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-п#n17).

Тому, відповідно до рейтингу успішності здобувачів вищої освіти за підсумками зимової екзаменаційної сесії стипендія на 2 семестр 2021-2022 навчального року по кожній спеціальності та курсу призначена у діапазоні до 40% студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним замовленням у ТДАТУ.

Ліміт стипендіатів з підвищеною стипендією по кожній спеціальності та курсу на 2 семестр 2021-2022 навчального року з урахуванням стипендіального фонду університету встановлено не більше 3% фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним замовленням, за умови відповідності вимогам щодо призначення підвищеного розміру стипендії, затверджених Положенням про порядок призначення і виплати стипендії студентам ТДАТУ.