Захист у надзвичайних ситуаціях

Спеціальність:
Цивільна безпека
СВО:
Магістр
Курс:
М1

Дисципліна «Захист у надзвичайних ситуаціях» вивчається з метою підготовки кваліфікованих фахівців, які здатні підвищувати навички роботи в засобах індивідуального захисту, роботи з приладами радіаційної, хімічної та біологічної розвідки, організовувати захист особового складу та населення і народного господарства під час надзвичайних ситуацій в мирний та воєнний час.

Від рівня і глибини засвоєння здобувачами вищої освіти цього курсу у значній мірі залежить рівень фахової підготовки бакалаврів з цивільної безпеки.

Вивчення дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях» будується на знаннях, отриманих при вивчені загальноосвітніх та спеціальних дисциплін і тісно пов’язано з практичною спрямованістю навчання. У свою чергу, теоретичні положення дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях», є основою для кращого засвоєння студентами таких спеціальних дисциплін, як «Пожежна безпека технологічних процесів», «Управління цивільною безпекою», проходження виробничої практики тощо.

Робоча програма навчальної дисципліни “Захист у надзвичайних ситуаціях” (2022-2023 н.р.)

Силабус навчальної дисципліни “Захист у надзвичайних ситуаціях”