Відкрита лекція доцента кафедри ОПХВ

імені професора Ф.Ю. Ялпачика Палянички Н.О.

Згідно з графіком проведення відкритих занять професорсько-викладацьким складом кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» 27 вересня 2021 року відбулася відкрита лекція доцента Палянички Н.О. для здобувачі вищої освіти освітнього ступеню «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 41 ГМ та 21 СГМ груп на тему: «Технологічне обладнання виробництва круп» з дисципліни «Технологічне обладнання галузі».
На відкритому занятті також були присутні науково-педагогічні працівники кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика.

В ході проведення відкритої лекції лектором було висвітлено основні відомості та вимоги до технологічного обладнання круп’яного виробництва. Приведено технологічну лінію виробництва круп. Наведено класифікацію основного обладнання, приведені технологічні та кінематичні схеми машин для лущення зерна, сортування (збагачення) продуктів лущення, шліфування, полірування, подрібнення ядер круп’яних культур, сортування та контролю круп’яної продукції і відходів.

Матеріал лекції повністю відповідав робочій програмі, подавався в доступній для здобувачів вищої освіти формі з наведенням відповідних практичних прикладів. Під час проведення лекції лектор постійно залучала до обговорення студентів, чим викликала значний інтерес здобувачів до наведеного матеріалу.

Під час обговорення відкритої лекції доцента Палянички Н.О. всі викладачі дійшли висновку, що лекція була проведена на високому рівні та відповідає сучасним вимогам вищої освіти.

Надія ПАЛЯНИЧКА,

доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика