20200224_094024
Здобувачі освітнього ступеня “Магістр” спеціальності “Галузеве машинобудування” успішно склали комплексний державний кваліфікаційний екзамен

Протягом 24 – 27 лютого 2020 р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулась атестація здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр”спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”.

DSC_0001
Захист звітів з науково-дослідної практики здобувачами освітнього ступеню “Магістр” спеціальності “Галузеве машинобудування”

Науково-дослідна практика має на меті набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних і практичних знань у сфері обладнання переробних і харчових виробництв, підбір фактичного матеріалу для написання магістерської дисертаційної роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

Сборник 2020
Збірник наукових праць магістрантів та студентів

До уваги викладачів та студентів університету. Кафедра обладнання  переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика інформує про те, що вийшов з друку збірник наукових праць магістрантів та студентів 2020 р. Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Безымянный
Вітаємо винахідників з отриманням сертифікатів патентів на корисну модель

Науково-педагогічний персонал кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню якості освіти та рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку в сфері обладнання переробних і харчових виробництв.