2
Захист дипломних робіт здобувачами освітнього ступеню «Магістр» спеціальності «Галузеве машинобудування»

21-22 лютого 2022 р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулась атестація здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”.

изображение_viber_2022-02-17_09-10-07-985
Комплексний державний кваліфікаційний екзамен у здобувачів заочної форми навчання ОР «Бакалавр» спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”

17 лютого 2022 року на кафедрі «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» у Навчально-науковому інституті загальноуніверситетської підготовки відбувся комплексний державний кваліфікаційний екзамен (КДКЕ).

кафедра
СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю.ЯЛПАЧИКА НА ПАТ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБИНАТ»

Керівництво ТДАТУ приділяє велику увагу питанням організації та проведенню підвищення кваліфікації своїх педагогічних працівників, зміцненню зв’язків з провідними закладами вищої освіти, підприємствами та організаціями в Україні і за її межами.

изображение_viber_2022-02-08_13-23-04-272
Конференція з захисту звітів із переддипломної практики в групі 21 МБГМ

Важливою частиною підготовки до написання та захисту кваліфікаційної роботи, що дозволяє здобувачам вищої освіти отримати освітній ступінь «магістр» є збір і обробка інформації про підприємство (закріплену базу проходження практики).

изображение_viber_2022-02-10_12-36-23-780
Захист дипломних робіт здобувачами освітнього ступеню «Магістр» спеціальності «Галузеве машинобудування»

10 лютого 2022 р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулась атестація здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”.

000
Повідомляємо, що в квітні-травні 2022 р. планується видання тематичного збірника наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

 Шановні колеги! Повідомляємо, що в  квітні-травні 2022 р. планується видання тематичного збірника наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, який входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (докладніше за посиланням http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/pratsi/about).

0000000
Підвищення якості навчання при впровадженні до навчального процесу мультимедійних засобів

Однією з умов зацікавленості здобувачів вищої освіти є забезпечення наочності в матеріалі, що надається викладачем під час заняття. Для цього викладачі можуть представляти інформацію в формі презентації,