Навчання – це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці.

Засіб навчання – це матеріальний або ідеальний об’єкт, який “розміщено” між викладачем та студентом і використовується для засвоєння знань, формування досвіду пізнавальної та практичної діяльності. Засіб навчання суттєво впливає на якість освіти студентів, їх розумовий розвиток та професійне становлення.

Одним із сучасних засобів, які використовуються для навчання у вищій школі є електронний навчальний посібник.

Оскільки персональні комп’ютери стали невід’ємною частиною життя практично кожної людини, електронні посібники можуть використовуватися як для самостійної роботи при очному та заочному навчанні. Електронний навчальний посібник при грамотному використанні може стати потужним інструментом у вивченні будь-якого предмету, який забезпечує високий рівень наочності, ілюстративності і високу інтерактивність, нові форми структурованого подання інформації і знань. Снимок

Електронні посібники для здобувачів другого (магістерського) та першого (бакалаврського) ступенів вищої освіти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” були розроблені викладачами кафедри ОПХВ імені Ялпачика для вивчення дисциплін “Технологічне обладнання галузі” та “Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв“.

Інформаційний супровід: д.т.н. Кирило Самойчук