За кафедрою ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика закріплені студенти спеціальності “Галузеве машинобудування”, що навчаються за дуальною формою навчання.

Впровадження дуальної форми навчання має на меті усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолання розриву між теорією і практикою, освітою і виробництвом та підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців.

На початку семестру були укладені тристоронні угоди між підприємством, університетом і студентом. Згідно розпорядження по механіко-технологічному факультету, одним з кураторів студентів, які навчаються за дуальною формою навчання, закріплених за кафедрою ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика, є к.т.н., доцент Тарасенко В.Г. Серед таких студентів 7 студентів, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні освіти, та 7 студентів, які навчаються на другому (магістерському) рівні освіти.

11 грудня 2019 р. на кафедрі ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика проведена атестація студентів спеціальності “Галузеве машинобудування”, що навчаються за дуальною формою навчання. До складу комісіє увійшли викладачі кафедри, заступники декана механіко-технологічного факультету, завідувач виробничою практики ТДАТУ.

Студенти представили звіти у формі фото-презентації, ознайомили викладачів з виробничою діяльністю підприємств, на яких вони проходили навчання за дуальною формою, розповіли про свої посадові обов’язки і які професійні компетенції вони набули в процесі дуального навчання.

Гребенчук О.М., Гребенчук О.М., студенти 31 ГМ групи працювали в АТ “Гідросила МЗТГ”, працювали на посадах операторів верстатів з програмним керуванням.

Снимок

Чердаклієв А.А., Герченов І.І., студенти 22 МБ ГМ групи працювали у фермерському господарстві “Лілія”, працювали на посадах інженерів-технологів.

Снимок

Петрик Д.Ю., Горбованов Р.С., студенти 22 МБ ГМ групи працювали у ПП “Юпітер” працювали на посадах інженерів-механіків.

Снимок

Дишловенко О.А., студент 22 МБ ГМ групи, працював у ТОВ «ГЕО-ІНЖИНІРИНГ Україна» на посаді менеджера.

Снимок

Наставники від підприємств, на яких студенти проходили навчання за дуальною формою, високо оцінили рівень теоретичної підготовки студентів спеціальності «Галузеве машинобудування».

Інформаційний супровід к.т.н., доц. Тарасенко В.Г.