МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (АІ, 4 к.+3с)

Спеціальність:
6.100102- “Процеси
машини та обладнання агропромислового виробництва”
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Олексієнко Вадим Олександрович

Знати:

 • основні напрямки розвитку технічного прогресу в області розробки конструкцій машин і обладнання для забою тварин і птиці, обробки субпродуктів, кишок, виробництва тваринних жирів, переробки м’яса і виробництва ковбасних виробів;
 • конструкцію машин і обладнання для забою тварин і птиці, обробки субпродуктів, кишок, виробництва тваринних жирів, переробки м’яса і виробництва ковбасних виробів;
 • правила експлуатації, регулювання й використання машин і обладнання для забою тварин і птиці, обробки субпродуктів, кишок, виробництва тваринних жирів, переробки м’яса і виробництва ковбасних виробів.
 • основні напрямки розвитку технічного прогресу в області розробки конструкцій машин і обладнання для виробництва молочної продукції;
 • конструкцію машин і обладнання для виробництва молочної продукції;
 • правила експлуатації, регулювання й використання машин і обладнання виробництва молочної продукції.

Вміти:

 • складати технологічні й кінематичні схеми й опис технологічного процесу роботи машин і обладнання для забою тварин і птиці, обробки субпродуктів, кишок, виробництва тваринних жирів, переробки м’яса і виробництва ковбасних виробів;
 • підготувати до використання машини і обладнання для забою тварин і птиці, обробки субпродуктів, кишок, виробництва тваринних жирів, переробки м’яса і виробництва ковбасних виробів.
 • складати технологічні, кінематичні схеми і описання технологічного процесу роботи машин та обладнання для виробництва молочної продукції;
 • підготувати до використання машини і обладнання для виробництва молочної продукції.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 Основна

 1.  Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції: Навч. посібник / О.В. Дацишин, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач; За ред.. О.В. Дацишина – К.: Мета, 2003. – 288 с.
 2. Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв. / За ред О.В. дацишина. Навч. Посібник.// О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Гвоздєв. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 488 с.
 3. Гвоздєв О.В. Машини та обладнання хлібопекарського виробництва: Підручник / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 312 с.
 4. Бутковский В.А.Технологии зерноперерабатывающих производств./ В.А. Бутковский, А.И. Мерко, Е.М. Меншиков. – М.: Интеграф сервис, – 1999 – 472с.
 5. 5.Демский А.Б. Комплектные зерноперерабатывающие установки малой мощности. /А.Б. Демский – М.: ДеЛи принт, 2004. – 264 с.
 6. 6.Обладнання  підприємств переробної і харчової промисловості / І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов та інш. За ред. Гулого І.С. – Вінниця; Нова книга. 2001 – 576с.
 7. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв/ О.Т. Лисовенко, О.А. Руденко – Грицюк, І.М. Литовченко та ін.. К.: Наукова думка. 2000. – 283 с.
 8. 8.Гвоздев А.В. Механизация переработки зерна на муку, крупы и растительное масло. Курс лекцій./А.В.  Гвоздев – Мелітополь, ТДАТА. – 2002. 120 с.
 9. 9.Гвоздев А.В. Механизация производства хлебобулочных, мучных кондитерских и макаронных изделий. Курс лекцій./ А.В.  Гвоздев – Мелітополь, ТДАТА. – 2002. 64 с.
 10. Сиротюк С.В. Механізація переробки та зберігання продукції рослинництва: Курс лекції – 2-е вид. / С.В. Сиротюк – Львів: ЛДАУ, 2000 – 249с. 

Допоміжна

 1. Галицький Р.Р. Оборудование зерноперерабатывающих предприятий./ Р.Р. Галицький – М.: Агропромиздат, 1990 – 271 с.
 2. Егоров Г.А. Технология и оборудование мукомольно-крупяного и комбикормового производства. /Г.А. Егоров – М.: Колос, 1978 – 218 с.
 3. Переработка продукции растительного и животного происхождения / Богомолов А.В., Перцевой Ф.В., Сафонова О.Н. и др. – Санкт-Петербург: Гиорд. 2001 – 356 с.
 4. Технологическое оборудование предприятия по хранению и переработке зерна / А.Я. Соколов, В.Ф. Журавлев, В.Н. Душин и др.; Под ред. А.Я. Соколова – М.: Колос, 1984 – 445с.
 5. Филин В.М. Шелушение зерна крупяных культур. Совершенствование технологического оборудования./ В.М.Филин, Д.В. Филин – М.: Де Ли принт, 2002 – 135с.
 6. Шмат К.І Технологія і обладнання для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. / К.І Шмат, Г.Ю. Діневич,В.В. Караманов, Г.І. Іванов. Херсон: Олді – плюс. 2002.- 206 с.
 7. Куликов В.Н. Оборудование предприятий элеваторов и зерноперерабатывающей промышленности. Справочник. / В.Н. Куликов, М.Б. Миловидов – М Агропромиздат, 1991-383 с.
 8. Камінський В.Д. Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції./ В.Д. Камінський, М.Б.Бабіч. Аспект, Одеса, 2000 г.
 9. Трисвяцкий Л.А. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов./ Л.А Трисвяцкий – М.: Колос, 1983 – 383 с.
 10. Масликов В.А. Технологическое оборудование производства растительных масел./ В.А Масликов М. Пищевая промышленность, 1974 – 440с.
 11. Гринберг Е.И. Производство крупы. / Е.И. Гринберг – М.: Агропромиздат,1986.– 208 с.
 12. Жислин Я.М. Технология и оборудование крупяного производства./ Я.М. Жислин – М.: Колос, 1966.
 13. Назаров Н. И. Технология макаронных изделий. / Н.И. Назаров -М. , Пищ. пром-сть,1978. – 285 с .
 14. Технология кондитерских изделий / Г. А. Маршалкин и др. – М. : Пищ. пром-сть, 1979. – 446 с.
 15. Лисовенко А. Т. Технологическое оборудование хлебозаводов и пути его совершенствования. / А.Т. Лисовенко – М. : Лег. пром-сть, 1982 – 208 с
 16. Чернов М.Е. Оборудование предприятий макаронной промышленности./ М.Е. Чернов – М.: Пищ. пром-сть, 1978. – 442 с.
 17. Сигал М.Н. Оборудование предприятий   пищевой промышленности. / М.Н. Сигал – М.: пищ. пром-сть; 1978. – 442 с.
 18. Михелев А.А. Справочник по хлебопекарному производству. Т. 1 Оборудование н тепловое хозяйство. / А.А. Михелев М: Пищевая промышленность, 1977-368 с
 19. Назаров Н.И. Технология и оборудование пищевых производств./ / Н.И. Назаров – М: Пищевая промышленность 977-352 с.
 20. Полтарак М.И. Технологическое оборудование предприятий хлебопекарной промышленности. Справочник. / М.И. Полтарак – К.: Урожай, 1989, 200с.
 21. Буров Л.А. Технологическое оборудование макаронных предприятий./ Л.А. Буров, Г.М. Медведев М: пищевая промышленность., 1980 – 248с.
 22. Дикис М.Я.Технологическое оборудование консервных заводов. /М.Я. Дикис, А.Н.  Мальский – М.: Пищ. пром-сть, 1973. – 423 с.
 23. Комплексы оборудования по производству плодовоовощных, овощных и фруктовых консервов – Одесса СКТБ подмаш, 1990. – 90 с.
 24. Ситников Е.Д. Оборудование консервных заводов./ Е.Д. Ситников, В.А. Качанов – М :Лег. и пищ. пром-сть, 1983. – 408с.
 25. Технологическое оборудование консервных заводов /М.С.Аминов,М.Я. Дикис, А.Н. Мальский. А.К. Гладушняк. – М.: Агропромиздат, 1986. -320с. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика.
 4. Сайт кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції” для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» за ОПП «Агроінженерія» (на основі повної загальної середньої освіти і ОКР «Молодший спеціаліст»)

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ»

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ