ПАКУВАЛЬНА ТАРА ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ (ГМ, 4к.+ 2с)

Спеціальність:
133 Галузеве машинобудування
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Петриченко Сергій Володимирович

Знати:

 •  як окремі види тари беруть участь в процесі обігу між виробником і споживачем не тільки разом з товаром, але і без нього, також елементи упаковки, які в комплексі з тарою або без неї виконують функцію захисту товару і навколишнього середовища, як застосування упаковки в торгово-технологічному процесі дозволяє:
 •  захистити навколишнє середовище від шкідливої дії деяких товарів;
 •  захистити товари від впливу інших товарів і зовнішнього середовища;
 •  забезпечити збереження кількості і якості товарів;
 •  спростити виконання навантажувально-розвантажувальних операцій;
 •  підвищити ефективність використовування транспортних засобів при товарних перевезеннях.

Вміти: виходячи з конкретних умов виробництва визначити, яку тару необхідно використати для товару даного виробництва. Вживана тара повинна відповідати економічним,технічним, санітарно-гігієнічним, естетичним і іншим вимогам. Вона повинна бути недорогою у виготовленні (виключення може складати подарункова тара).

Тара, що використовується при перевезеннях товару, повинна володіти

низьким коефіцієнтом власної маси (відношення маси до об’єму). Обов’язковою для тари є відповідність матеріалу, з якого вона виготовлена,

фізико-хімічним властивостям що поміщаються в неї товарів. Конструкція тари повинна бути міцною служити гарантією збереження товарів при перевезенні і зберіганні.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

 • Ефремов, Н.Ф. Тара и ее производство : учебное пособие /Н.Ф. Ефремов. – М.: МГУП, 2001.- 312 с.
 • Букин, А.А. Тара и ее производство : учебное пособие / А.А. Букин, С.Н. Хаба­ров, П.С. Беляев, В.Г. Однолько. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – Ч. 1. – 88 с.
 • Шредер, В.Л. Картон. Тара и упаковка / В.Л. Шредер, К.С. Йованович. — М.: ИАЦ «Упаковка», 1999. — 192 с.
 • Ларионов, В.Г. Тарное производство для пищевой промышленности в АПК / В.Г. Ларионов. — М.: Агропромиздат, 1989. — 80 с.
 • Телегин, А.И. Транспортная тара : справочник / А.И. Телегин, Ю.А.Балберов, Н.И. Денисов. – М.: Транспорт, 1989. – 216 с.
 • Данилевский, В.А. Картонная и бумажная тара / В.А. Данилевский. -М.: Наука, 1979. -187 с.
 • Ортамонова, М.В. Химическая технология стекла и металлов: учебник для вузов / М.В. Ортамонова, М.С. Асланова и др.; под ред. Н.М. Павлушкина. – М.: Стройиздат, 1993. – 347 с.
 • Гуль, В.Е. Упаковка продуктов питания:  учебное пособие /В.Е. Гуль,
  Е.Г. Любешкина, Т.Н. Аксенова и др. – М. : МГАПБ, 1996. -212 с.
 • Аксенова, Т.Н.  Тара и упаковка:  учебник / Т.Н.  Аксенова, В.В. Ананьев, Н.М. Дворецкая и др.; под ред. Э.Г. Розанцева. – М.:МГУПБ, 1999.-180 с.

ДОДАТКОВА

 • Осадчиев, В.Г. Справочник по обработке и переработке древесины: справочное пособие / В.Г. Осадчиев. — М.: Высшая школа, 1978. — 415 с.
 • Локс, Ф. Упаковка и экология : учебное пособие / Ф. Локс ; пер. с англ. О.В. Наумовой ; под ред. В.А. Наумова. – М.: Изд-во МГУП, 1999. – 220 с.
 • Банько, В.Г. Современная технология товародвижения / В.Г. Банько, А.И. Говоров. — Киев : Наукова думка, 1989. — 165 с.
 • Демичев, Г.М. Складское и тарное хозяйство : учебник / Г.М. Демичев. – М.: Высшая школа, 1990. – 192 с.
 • Періодична печать «Вісник аграрної науки», «Харчова та переробна промисловість», «Хранение и переработка зерна» та інші.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1389
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
 3. http://vsegost.com/ – Библиотека ГОСТов
 4. Методичний кабінет кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика.
 5. Науково-технічна бібліотека кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика http://ophv.tsatu.edu.ua/

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПАКУВАЛЬНА ТАРА ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
СИЛАБУС дисципліни «ПАКУВАЛЬНА ТАРА ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАКУВАННЯ»
Інформаційний листок електронного навчального матеріалу
Практикум для виконання лабораторних робіт