Науково-педагогічні працівники кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика активно поєднують викладацьку роботу із науковою діяльністю.  Завдяки плідній співпраці викладачів кафедри та студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за освітньо-професійною програмою “Обладнання переробних і харчових виробництв”, вже стала традиційною участь у конкурсі “Винахід року”. Не став виключенням і 2019-2020 навчальний рік.

Конкурс «Винахід року 2020» проводився Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) спільно з Торгово-промисловою палатою України за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з метою популяризації винахідницької діяльності та привернення уваги вітчизняних і закордонних інвесторів й виробників.

У 2020 році на конкурс було подано 244 винаходи, які захищені чинними патентами України на винаходи, що видані протягом останніх 5 років.

Від ТДАТУ для участі в конкурсі була подана заявка «Струминний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків» (№ патенту 118613 від 11.02.2019, Бюл.№ 3). Автори винаходу Кюрчев В.М. (ректор ТДАТУ, д.т.н., професор), Дейниченко Г.В. (д.т.н., професор, ХДУХТ, Харків), Самойчук К.О. (д.т.н., зав. каф. ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика), Пацький І.Ю. (студент спеціальності “Галузеве машинобудування”).

Винахід вирішує проблему високих енерговитрат (до 8 кВт∙год/т) на створення дрібнодисперсних емульсій (гомогенізацію, диспергування та емульгування) в харчовій (гомогенізація молока, соків тощо), фармацевтичній (приготування стабільних емульсії медичних препаратів), сільськогосподарській (приготування добрив, пестицидів, інсектицидів тощо), хімічній та інших галузях промислового та агропромислового комплекса України.

За результатами участі в конкурсі “Винахід року 2020” отримано диплом:

Безымянный

Інформаційний супровід: д.т.н. Кирило Самойчук