ПРИЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Навчальна лабораторія комп’ютерного проектування (на базі аудиторій №8.304) заснована в 2009 році. У лабораторії проводяться лабораторні та практичні заняття для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітнього ступеня вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр». Лабораторія використовується в навчальному процесі при вивченні дисциплін Процеси і апарати, Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв, Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв, Основи проектування переробних підприємств, Технічний сервіс машин, Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання, Машини, автомати, потокові лінії  та робототехнічні комплекси, Пакувальна тара та обладнання для пакування.

ОСНАЩЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Лабораторія оснащена сучасними комп’ютерами та оргатехнікою, якими студенти можуть вільно користуватися. Ціль лабораторії у застосуванні сучасних комп’ютерних технологій на всіх етапах індивідуального чи колективного оптимізаційного проектування та розробки нових об’єктів та процесів: попереднього дослідження, вибору принципів дії, розробок ескізного та технічного проектів, всебічного інженерного аналізу і оптимізації проекту, підготовки конструкторської документації.