Однією із складових дисципліни “Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання” є лабораторна робота “Методи відновлення працездатності типових з’єднань обладнання”. Мета роботи: закріплення знань по застосуванню різних видів ремонтних впливів при відновленні з’єднань вал-маточина вузлів і агрегатів технологічного обладнання галузі. Проведення теоретичного і експериментального визначення несучої спроможності фрикційного безшпонкового з’єднання.

Шпонкові з’єднання служать для передачі обертаючого моменту від вала до маточини елементу передачі (зубчастого колеса, шківа, напівмуфти та ін.) або навпаки від маточини до вала. Крім передачі моменту шпонки можуть фіксувати насаджені на вал маточини у осьовому напрямку.

В шпонкових з’єднаннях найбільш часто зустрічаються наступні дефекти: пошкодження робочих поверхонь і граней; зріз шпонки під дією недопустимих обертаючих моментів, зминання і викришування робочих поверхонь шпонкових канавок; знос шпонкових канавок і самої шпонки в з’єднаннях з направляючими та ковзаючими шпонками.

Якщо шпонкові канавки вала та отвору, в результаті відновлення, виготовлені різної ширини, то застосовують ступінчасті шпонки, виготовлені по розмірах відновлених пазів. Бажано такі шпонки робити симетричними. Застосовують також круглі шпонки, які можуть встановлюватись на торці з’єднання.

СнимокСнимокФото установки для визначення несучої спроможності безшпонкових з’єднань