Однією із складових дисципліни “Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання” є лабораторна робота “ПРИВ’ЯЗКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ В ПЛАНІ ПРИМІЩЕННЯ” . Мета роботи: набути практичних навичок в компоновці та правильному нанесенні прив’язочних розмірів.

Компоновка – це розміщення обладнання згідно вимог технологічного процесу в плані цеху

Прив’язка (Рис.1) – це зображення розмірів згідно СНІП в плані між елементами обладнання та будівельними елементами приміщення.

Головні монтажні осі обладнання – це дві взаємно перпендикулярні лінії, які проходять через характерні точки обладнання і дають змогу правильно орієнтувати обладнання в плані будівлі.

Технологічне обладнання повинно бути розміщене таким чином, щоб в цехові залишились необхідні по довжині і ширині проходи, а також простір для його обслуговування. Ширина основних проходів в цехові повинна бути не менше як 2,5-3,0 м; відстань між виступаючими частинами обладнання 0,8-1,0 м, а в місцях, де не передбачено рух робітників – 0,5 м; при фронтальному розташуванні машин і апаратів один до одного відстань між ними повинна бути не менше 1,5 м. Великогабаритне обладнання, як правило, встановлюють в глибині цеха або перпендикулярно до осі вікон, з тим, щоб забезпечити максимальне освітлення робочих місць.

Пастеризаційні установки, сепаратори, автомати для фасування бажано розташовувати паралельно до вікон для кращого освітлення робочих місць. Фронт обслуговування сепараторів, пастеризаторів повинен бути таким, щоб мати змогу розбирати і мити це обладнання.

Основні способи прив’язки технологічного обладнання:

  • Від стіни або від осі колон до габаритів фундаменту.
  • Від стіни або від осі колон до головних монтажних осей обладнання.
  • Між головними осями обладнання зв’язаного в лінію.
  • Від стіни або від осі колон до характерної точки установки обладнання.

Лист 2 цех старийcdw