Однією із складових дисципліни “Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання” є лабораторна робота СКЛАДАННЯ РІЧНОГО ГРАФІКА ППР. Мета роботи: закріплення знань по положеннях системи планово-попереджувальної системи технічного обслуговування і ремонту технологічного обладнання переробної і харчової галузі. Одержання практичних навичок складання річного графіка обслуговування і ремонту одиниці обладнання.

Системою планово-попереджувального ремонту (ППР) технологічного обладнання називається сукупність організаційних і технічних заходів по нагляду, догляду та усіх видах ремонту, проведеного по заздалегідь розробленому плану з метою забезпечення безвідмовної роботи машин, апаратів, транспортних пристроїв та ін. видів обладнання.

Застосування системи ППР попереджає прогресуючий знос технологічного обладнання, забезпечує підтримання його в справному стані, створює необхідні передумови для найбільш ефективного використання машин.

 Головним завданням планово-попереджувального ремонту є подовження міжремонтного терміну служби обладнання, зниження витрат на його ремонт, підвищення якості ремонту.

На даний час у зв’язку з початком розвитку системи сервісного обслуговування система ППР зазнає відповідних змін, однак основні практичні заходи системи зберігаються. Зміни відбуваються у організації і керуванні процесом ППР.

Система ППР включає у себе наступні види робіт з технічного обслуговування і ремонту обладнання: міжремонтне обслуговування, профілактичні огляди, поточний ремонт, середній ремонт, капітальний ремонт. Позапланові роботи, викликані аварією або незадовільною експлуатацією обладнання, системою не передбачаються.

Відповідальність за загальну організацію і проведення заходів системи на підприємствах покладається на головного інженера і головного механіка підприємства. Відповідальність за експлуатацію обладнання, за організацію і проведення заходів ППР у виробничих цехах покладається на начальників цехів і цеховий технічний персонал.

Структура ремонтного циклу – це чергування у відповідній послідовності ремонтно-обслуговуючих впливів, як-то планових ремонтів і оглядів (обслуговувань), яка найкраще забезпечує якісний ремонт обладнання.

Огляд обладнання є плановою роботою профілактичного характеру, яка виконується через певні проміжки часу, установлені для кожної машини (агрегату).  Він  проводиться з метою перевірки стану устаткування, усунення дрібних несправностей і з’ясування об’ємів робіт, що підлягають виконанню при черговому плановому ремонті. Огляди проводяться за графіком, не порушуючи процесу виробництва, у технологічні перерви, між змінами та у неробочий час, виконуються ремонтним персоналом виробничого цеху із залученням при необхідності, робітників, що обслуговують устаткування. Бажано графік оглядів поєднувати із графіком миття устаткування.

Снимок