Практичне заняття “ВИВЧЕННЯ І ВИБІР ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ” є одним із складових дисципліни “Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання” та проводиться під час здобуття робітничої професії 7223 «Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції». Мета заняття: засвоїти, які вантажопідйомні машини і механізми застосовуються для налагодження обладнання харчових виробництв.

У харчовому виробництві вантажопідйомні машини і механізми використовують для переміщення, монтажу та обслуговуванню технологічного обладнання в процесі його експлуатації. За характером робочого процесу усі вантажопідіймальні машини є машинами циклічного дії. Вантажопідйомне обладнання включає у себе вантажопідйомні машини (ВПМ) і вантажозахватні пристосування (ВЗП). По конструктивному виконанню і виду виконуваних робіт їх ділять на домкрати, лебідки, підйомники, талі і т. ін.

Основною характеристикою вантажопідйомної машини або механізму являється вантажопідйомність, під якою розуміють найбільшу допустиму масу вантажу, що піднімається разом з масою вантажозахватних пристроїв. Крім того, вантажопідйомні машини характеризуються зоною обслуговування, висотою підйому вантажу, а також швидкостями робочих рухів.

Вимоги до проектування, улаштування, виготовлення, установці, ремонту, реконструкції та експлуатації вантажопідйомних машин і механізмів, вантажозахватних органів, пристосувань і тари визначаються Правилами Держтехнагляду, які обов’язкові для всіх міністерств, відомств, об’єднань, організацій, підприємств і громадян, незалежно від форм власності і відповідальності. Цим вимогам повинні відповідати також вантажопідйомні машини та їх вузли, придбані за кордоном.

Основні вимоги, що пред’являються до вантажопідйомним машинам: надійність, стандартизація та уніфікація, безпечність, технологічність, транспортабельність, а також екологічність, естетичність, ергономічність та економічність.

Надійність – загальна властивість машини зберігати свою працездатність у часі, включає в себе такі поняття,як безвідмовність, ремонтопридатність і збереженість.

Працездатність – стан машини, при якому вона здатна виконувати задані функції і зберігати значення заданих параметрів в межах, встановлених нормативно-технічною документацією.

Безвідмовність – властивість машини безперервно зберігати працездатність протягом деякого часу або деяких напрацювань. Відмова – порушення працездатності машини.

Довговічність – властивість машини зберігати працездатність до настання граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування (ТО) і ремонтів.

Ремонтопридатність – пристосованість машини до попередженню, виявлення та усунення причин пошкодження (відмов) шляхом проведення ТО і ремонтів.

Збереженість – властивість машини зберігати справний стан і працездатність протягом терміну зберігання або після транспортування.

Стандартність – відповідність певних деталей, складальних одиниць і параметрів машин при проектуванні, випробуванні й експлуатації обов’язковим нормам – стандартам.

Економічні вимоги характеризуються ціною і економічним ефектом, обумовленими на стадіях проектування, підготовки виробництва, виготовлення, випробувань і експлуатації при відповідному збільшенні продуктивності, зниження маси машин, вартості перероблюваної продукції і поліпшення якості виконуваних робіт.

Вимогам безпеки повинні відповідати конструкції вантажопідйомних машин і механізмів, заходи та засоби захисту людей, які працюють на даному обладнанні і поряд з нею при експлуатації, монтажі, ремонті, зберіганні, транспортуванні,у зонах можливої небезпеки, в тому числі в аварійних і післяаварійних ситуаціях, від механічних теплових, електричних впливів, отруйних і вибухових парів, шумів, радіоактивних випромінювань тощо.

Снимок

Снимок