Однією із складових дисципліни “Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання” є лабораторна робота ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ ПРИ РЕМОНТІ ОБЛАДНАННЯ“. Мета роботи: Закріплення знань по застосуванню методів зварювання при відновленні деталей технологічного обладнання галузі. Одержання практичних навичок ручного зварювання.

У сучасній техніці застосовується величезна кількість одержання нероз’ємних з’єднань шляхом зварювання. Розробка нових і вдосконалення існуючих процесів відбувається і на цей день. Повна класифікація способів зварювання базується на безлічі ознак і особливостей, що часто притаманні як одному, так і кільком способам. Розглянемо загальну класифікацію, яка характеризує основні ознаки процесів зварювання металів.

Процеси зварювання поділені на три групи за такими ознаками:

  • Фізичні ознаки, що характеризують форму енергії, яка використовується для утворення з’єднання;
  • Технічні, які поєднують: способи захисту металу у зоні зварювання, безперервність та ступінь механізації зварювання;
  • Технологічні, які характеризують особливості кожного з видів та способів зварювання.

У ремонтному виробництві з наведених видів найбільш поширені процеси дугового та газового зварювання. В основному це ручні або ж напівавтоматичні способи.

Номенклатура дефектів, які відновлюються за допомогою наведених видів зварювання – це усунення руйнувань (тріщин, поломок, розривів) в конструкціях рам, корпусних деталей та ємностей технологічного обладнання.

У деяких випадках використовують зварювальні пристрої для ручного наплавлювання поверхонь деталей з метою збільшення їх розмірів, підвищення зносостійкості робочих поверхонь та кромок тощо. Часто зварювальне обладнання, при встановленні відповідних режимів, застосовують для різання при видаленні дефектних та пошкоджених частин машини.

Для відновлення сталевих деталей технологічного обладнання звичайно застосовують електродугове та газове зварювання. Розглянемо більш детально ці способи.

Снимок

Снимок