Кожний рік кафедра велику увагу приділяє вдосконаленню та поглибленню  дипломного проектування, як однієї з основних складових підготовки майбутнього інженера.

Дипломні проекти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» передбачають модернізацію конкретної сучасної машини переробної промисловості. Дипломні роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» передбачають модернізацію потоково-технологічної лінії виробництва або переробки харчових продуктів та розробку заходів з монтажу та експлуатації машини лінії..

Магістерські роботи студентів факультету ІКТ спрямовані на дослідження та вдосконалення процесів і обладнання переробки або виробництва харчових продуктів і базуються на розробленому пристрої з обов’язковими експериментальними дослідженнями.