Значну увагу колектив кафедри приділяє і підвищенню рівня кваліфікації працівників, вивченню та впровадженню у навчальний процес передових технологій навчання. Так, лише за минулий рік було проведено тринадцять засідань науково-методичного семінару, де розглядалися актуальні питання.

Перевага у структурі науково-методичних видань надається навчальним посібникам, конспектам лекцій, методичним посібникам, довідковим посібникам і індивідуальним завданням. Методичні видання розробляються відповідно до вимог кредитно-модульної системи та «Положення про організацію навчального процесу в ТДАТУ».

Зважаючи на необхідність забезпечення високої якості знань студентів, співробітниками кафедри тільки за 2016-2017 навчальний рік розроблено та оновлено тестові комплекси з дисциплін, впровадження у навчальний процес яких значно прискорило оперативність контролю як поточних, так і підсумкових знань з базових дисциплін

 1. Бойко В.С.,Тарасенко В.Г., Верхоланцева В.О. «Процеси та апарати» для студентів 3 курсу факультету ІКТ;

 2. Бойко В.С., Стручаєв М.І. «Процеси та апарати з основою теплотехніки» для студентів 2С курсу факультету АТЕ;

 3. Ялпачик Ф.Ю. «Педагогічна практика» для магістрів ІКТ;

 4. Самойчук К.О. «Методи досліджень процесів та узагальнення їх результатів» для спеціалістів факультету ІКТ;

 5.  Самойчук К.О. «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для магістрів факультету ІКТ;

 6. Бойко В.С., Верхоланцева В.О., Тарасенко В.Г.«Процеси та апарати» для студентів 4 курсу факультету ІКТ;

 7. Бойко В.С., Верхоланцева В.О., Тарасенко В.Г. «Процеси та апарати» для студентів 3 курсу факультету АТЕ;

 8. Самойчук К.О. «Альтернативне живлення обладнання в машинобудуванні» для студентів 3 курсу факультету ІКТ;

 9. Самойчук К.О. «Основи наукових досліджень» для студентів 5 курсу факультету ІКТ;

 10. Ялпачик В.Ф. «Нові напрямки в зберіганні та переробці сільськогосподарської продукції» для магістрів факультету ІКТ, для студентів 5 курсу;

 11. Олексієнко В.О. «Основи промислового будівництва і санітарії» для студентів 4 курсу факультету АТЕ;

 12. Олексієнко В.О. «Машини, обладнання та їх використання при переробці с/г продукції» для студентів 4 курсу МТФ;

 13. Олексієнко В.О. «Машини, обладнання та їх використання при переробці с/г продукції» для студентів 2 СПМ факультету МТФ;

 14. Бойко В.С., Буденко С.Ф. «Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв» для студентів 5курсу факультету ІКТ;

 15. Бойко В.С. «Виробнича практика» для студентів 3 курсу факультету ІКТ;

 16. Стручаєв М.І. «Холодильне устаткування» для студентів 5 курсу факультету ІКТ, для магістрів факультету ІКТ;

 17. Стручаєв М.І. «Холодильна техніка та обладнання» для студентів 2С курсу факультету АТЕ;

 18. Циб В.Г. «Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання» для студентів 4 курсу факультету ІКТ, 2СМБ факультету ІКТ (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»);

 19. Циб В.Г. «Проектування переробних підприємств» для студентів 5 курсу факультету ІКТ;

 20. Циб В.Г., Олексієнко В.О. «Основи проектування переробних підприємств» для студентів 4 курсу факультету ІКТ, 2СМБ факультету ІКТ;

 21. Ломейко О.П. «Технологічне обладнання переробних підприємств» для студентів4 курсу факультету АТЕ;

 22. Ломейко О.П., Буденко С.Ф. «Проектування переробних підприємств» для студентів 4 курсу факультету АТЕ;

 23. Ломейко О.П. «Інноваційний інжиніринг консервних підприємств» для магістрів факультету АТЕ;

 24. Петриченко С.В. «Машини, автомати, потокові лінії та роботизовані комплекси» для студентів 4 курсу факультету ІКТ;

 25. Петриченко С.В. «Пакувальна тара та обладнання для пакування» для студентів 4 курсу , для студентів 2 СМБ факультету ІКТ;

 26. Петриченко С.В. «Технічний сервіс» для студентів 4 курсу, для студентів 2СМБ факультету ІКТ;

 27. Петриченко С.В. «Інтелектуальна власність», для студентів 5 курсу факультету ІКТ;

 28. Буденко С.Ф., «Науково – технічний прогрес і прогнозування розвитку машин та апаратів харчових виробництв» для магістрів факультету ІКТ;

 29. Буденко С.Ф. «Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв» для студентів 4 курсу факультету ІКТ,2СМБ факультету ІКТ;

 30. Верхоланцева В.О.«Обладнання складів» для студентів 5 курсу, магістрів факультету ІКТ;

 31. Паляничка Н.О. «ОМПХВ» для студентів 5 курсу факультету ІКТ;

 32. Паляничка Н.О., Янаков В.П. «Промислові печі» для студентів 5 курсу, магістрів факультету ІКТ;

 33. Паляничка Н.О., Петриченко С.В. «ТОПХП» для студентів 4 курсу, 2СМБ факультету ІКТ;

 34. Паляничка Н.О. «ТОППР» для магістрів факультету ІКТ;

 35. Паляничка Н.О «ТОППТ» для магістрів факультету ІКТ;

 36. Тарасенко В.Г. «Технологічне обладнання переробної галузі з основами холодильної техніки »для студентів 4 курсу АТЕ.