Значну увагу колектив кафедри приділяє і підвищенню рівня кваліфікації працівників, вивченню та впровадженню у навчальний процес передових технологій навчання. Так, лише за минулий рік було проведено тринадцять засідань науково-методичного семінару, де розглядалися актуальні питання.

Перевага у структурі науково-методичних видань надається навчальним посібникам, конспектам лекцій, методичним посібникам, довідковим посібникам і індивідуальним завданням. Методичні видання розробляються відповідно до вимог кредитно-модульної системи та «Положення про організацію навчального процесу в ТДАТУ».

Зважаючи на необхідність забезпечення високої якості знань студентів, співробітниками кафедри розроблено тестові комплекси з дисциплін, впровадження у навчальний процес яких значно прискорило оперативність контролю як поточних, так і підсумкових знань з базових дисциплін

 1. Ялпачик Ф.Ю. «Процеси та апарати» для студентів 3 курсу факультету ІКТ;

 2. Ялпачик Ф.Ю. «Процеси та апарати» для студентів 4 курсу факультету ІКТ;

 3. Ялпачик Ф.Ю. «Процеси та апарати» для студентів 3 курсу факультету АТЕ;

 4. Ялпачик Ф.Ю. «Педагогічна практика» для магістрів ІКТ;

 5. Ялпачик Ф.Ю., Самойчук К.О. «Методи досліджень процесів та узагальнення їх результатів» для магістрантів факультету ІКТ;

 6. Ялпачик Ф.Ю., Самойчук К.О. «Технологія наукових досліджень» для магістрантів факультету ІКТ;

 7. Ялпачик В.Ф. «Нові напрямки в зберіганні та переробці сільськогосподарської продукції» для магістрів факультету ІКТ;

 8. Ялпачик В.Ф. «Нові напрямки в зберіганні та переробці сільськогосподарської продукції» для студентів 5 курсу факультету ІКТ;

 9.  Олексієнко В.О. «Основи промислового будівництва і санітарії» для студентів 4 курсу факультету ІКТ;

 10. Олексієнко В.О. «Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв» для студентів 4 курсу факультету ІКТ;

 11. Олексієнко В.О. «Машини, обладнання та їх використання при переробці с/г продукції» для студентів 4 курсу МТФ;

 12. Самойчук К.О. «Нетрадиційні джерела енергії» для студентів 3 курсу факультету ІКТ;

 13. Самойчук К.О. «Основи наукових досліджень» для студентів 5 курсу факультету ІКТ;

 14. Стручаєв М.І. «Холодильне устаткування» для студентів 5 курсу факультету ІКТ;

 15. Стручаєв М.І. «Холодильне устаткування» для магістрів факультету ІКТ;

 16. Циб В.Г. «Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання» для студентів 4 курсу факультету ІКТ;

 17. Циб В.Г. «Проектування переробних підприємств» для студентів 5 курсу факультету ІКТ;

 18. Петриченко С.В. «Машини, автомати, потокові лінії та роботизовані комплекси» для студентів 4 курсу факультету ІКТ

 19. Петриченко С.В. «Пакувальна тара та обладнання для пакування» для студентів 4 курсу факультету ІКТ

 20. Петриченко С.В. «Технічний сервіс» для студентів 5 курсу факультету ІКТ

 21. Петриченко С.В. «Інтелектуальна власність» для магістрів факультету ІКТ

 22. Паляничка Н.О. «Виробнича практика» для студентів 3 курсу факультету ІКТ;

 23. Паляничка Н.О. «ОМПХВ» для студентів 5 курсу факультету ІКТ;

 24. Паляничка Н.О., Янаков В.П. «Промислові печі» для студентів 5 курсу факультету ІКТ

 25. Верхоланцева В.О. «Обладнання складів» для студентів 5 курсу факультету ІКТ;

 26. Олексієнко В.О.  «ТОППР» для магістрів факультету ІКТ

 27. Олексієнко В.О.  «ТОППТ» для магістрів факультету ІКТ

 28. Олексієнко В.О.  «Машини, обладнання та їх використання при переробці с/г продукції» для студентів 2 СПМ факультету МТФ

 29. Паляничка Н.О. «ТОПХВ» для студентів 4 курсу факультету ІКТ;

 30. Паляничка Н.О.  «ТОПХВ» (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)