Головна мета навчальної роботи – підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного до праці в умовах ринкових відносин, на рівні сучасних вимог виконувати свої професійні обов’язки, висококультурної інтелектуальної людини.

На кафедрі запроваджуються найбільш сучасні види навчальних занять, лекції, практичні, лабораторні заняття, комп’ютерний тренінг, розбір конкретних ситуацій, мозкові штурми, ділові ігри, круглі столи, стажування, контрольні, курсові та дипломні роботи, виробнича практика тощо.

Функціонують лабораторії, обладнані діючими машинами, приладами для проведення лабораторних робіт з механізації переробки і монтажу обладнання.

Разом з тим, в перспективних планах керівництва академії накреслені серйозні шляхи з подальшого удосконалення і зміцнення матеріальної бази навчального процесу академії, а саме по слідуючим лабораторії:

  •  лабораторію глибокого заморожування;

  •  лабораторію зберігання продукції сільського господарства за допомогою антиоксидантів;

  •  лабораторію лущення зернових культур.

Тут можно переглянути презентацію обладнання лабораторій кафедри ОПХВ:

https://drive.google.com/open?id=0B7CXg4hxVzz7OEpyclJnX2ZzZTg&authuser=0

https://youtu.be/U0OOJkDV8cI

Основними факторами, що є основою для якісної підготовки фахівців з професії “Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції” і “Машиніст тістообробних машин” в університеті є матеріально-технічна база навчального закладу та кадровий склад. Слід зазначити, що Таврійський державний агротехнологічний університет є провідним навчально-науковим центром Запорізької області, який готує високоякісних фахівців для переробної галузі регіону.

Для забезпечення навчального процесу з робітничої професії “Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції” і “Машиніст тістообробних машин” будуть задіяні 13 викладачів, серед яких 9 мають наукову ступінь та вчене звання, в т.ч. 1 доктор наук і 1 професор. Викладачі кафедри є авторами більше 10 підручників, посібників та монографій, в т.ч. з грифом Міністерства науки і освіти. Виробниче навчання забезпечуватимуть професійні майстри виробничого навчання.

Кожна з 5 діючих лабораторій містить закінчені ланцюги переробки молока, м’яса, зерна, хлібобулочних і макаронних виробів, плодоовочевої продукції та містить близько 60 найменувань діючих промислових машин і лабораторних установок.

Лабораторія хлібобулочних виробів містить машини для обробки поверхні зерна, подрібнення зерна, замісу тіста, ділення тіста, випікання хлібобулочних виробів, формування макаронних виробів та їх сушки, приготування та смаження пончиків.

В лабораторії переробки молока знаходяться машини для гомогенізації та сепарування  молока, емульсор,  масловиготовлювач, фризер для виробництва морозива та апарат для випікання вафельних стаканчиків, установка для виготовлення та пресування сиру і бринзи, апарати для отримання солодкої вати та попкорну.

Лабораторія процесів і апаратів харчових виробництв містить машини для визначення моменту інерції деталей, ситовий класифікатор, установка дослідження псевдо зріджених шарів, вакуумної сушки, змішування сипких та рідких продуктів, закатування банок, пресування, дослідження обертання валів, вимірювання температур, заморожування та дефростації тощо.

Лабораторії первинної обробки м’яса та виробництва ковбас складаються з машин для оглушення птиці та зняття шкур з туш худоби, і виготовлення ковбас: машини для нарізання шпигу, вовчку, пічі для термообробки ковбасних виробів.

Лабораторія переробки рослинної сировини і жирів має машини для протирання томатів, очищення картоплі, сортування та лущення зерна, видавлювання та фільтрування олії, виготовлення майонезу, дроблення кісткової сировини.

Лабораторія монтажу та будівництва містить нівелір та теодоліт для виконання розмічувальних робіт, кран-балку, макети для вивчення структури фундаментів, стенд пересування вантажів, стропування.

Лабораторія виробництва соків і квасу містить обладнання для виготовлення соків і квасу та дослідження їх якості, дозування рідких харчових продуктів, установки для вибивання кісток, різання та протирання яблук.

Майстерні з ремонту та пусконалагодження обладнання містять металообробні верстати та пристосування для відновлення та виготовлення зношених та пошкоджених деталей машин і стенди для випробування та пусконалагодження машин та автоматів харчових виробництв.

Для посилення матеріально-технічної бази лабораторії постійно оновлюються сучасною технікою, що підвищує якість рівня наданих освітніх послуг. Так за останні 3 роки в університеті було введено в дію 2 лабораторії та 12 нових лабораторних установок та машин.

Практична підготовка у Таврійському державному агротехнологічному університеті проводиться на 5 потужних підприємствах, що охоплюють практично весь спектр устаткування харчових виробництв: ПП “Молокозавод-ОЛКОМ”, ПАТ “Мелітопольський м’ясокомбінат”, ПП “Соцінновація”, ВАТ “Мелітопольський елеватор”, ВАТ “Мелітопольський хлібокомбінат”, ТОВ “Гора Україна”. Крім того університет має договори з 12 сучасними підприємствами Південного регіону України з виробництва харчової продукції.

Навчальний процес повністю забезпечені необхідним обладнанням, приладами, інструментами, реактивами та іншими матеріалами згідно вимог навчальних планів і програм навчальних дисциплін. Для комфортної роботи в читальному залі та учбових класах встановлені спліт-системи кондиціонування повітря, жалюзі і сучасні вікна.

Фаховий читальний зал обладнаний комп’ютерами та під’єднаний до мережі Internet. Комп’ютери читального залу та комп’ютерного класу мають єдину мережу Ethernet та загальний доступ до всіх ресурсів бібліотеки. Для збільшення ефективності пошуку розроблений електронний каталог усіх видань, що зосереджені у бібліотеці: як електронних так і на паперовому носії, доступ до якого можливий з будь-якого комп’ютера кафедри. Зараз каталог налічує близько 600 найменувань літератури на паперовому носії і 200 – в електронному вигляді і постійно поповнюється.

Таким чином, наявне матеріально-технічне забезпечення, якісний склад педагогічних працівників та інформаційне забезпечення Таврійського державного агротехнологічного університету відповідають вимогам підготовки кваліфікованих робітників за зазначеною професією.