20 грудня 2021року на засіданні  науково-дослідного інституту Агротехнологій та екології відбулося обговорення звіту з роботи наукової лабораторії «Підвищення ефективності технологічних процесів і обладнання харчових виробництв і переробки сільськогосподарської продукції» кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика і кафедри Технічного сервісу та систем в АПК.

 Керівник підпрограми д.т.н., професор, завідувач кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Самойчук К.О.

Виконавці: д.т.н., професор Ялпачик В.Ф., к.т.н., доцент Петриченко С.В., д.т.н., Журавель Д.П., ст. викладач Чебанов А.Б., інженер Петренко К.Г., інженер Верещага О.Л., інженер Гавдида Г.І., к.т.н., доцент Олексієнко, аспірант Самохвал В.А., д.т.н., професор Кюрчев С.В., к.т.н., доцент Верхоланцева В.О., к.т.н., доцент Ломейко О.П., асистент Червоткіна О.О., асистент В’юник О.В., к.т.н. Ковальов О.О., к.т.н., доцент Паляничка Н.О., здобувач третього рівня вищої освіти «Доктор філософії» Лебідь М.Р.

В результаті обговорення, одноголосно було прийнято рішення затвердити звіт  НДЛ за результатами роботи.

Кирило САМОЙЧУК

д.т.н., професор кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика