Кафедра ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика завершила  виконання НДР «Розробка карт технічного обслуговування та відновлення секційних відцентрових насосів»  згідно договору з ТОВ «ЛЮКС-АГРОТРЕЙД» , над якою працювали 8 науково-педагогічних працівників та 1 здобувач третього рівня вищої освіти. Згідно календарного плану по завершенні роботи були складені  ЗВІТ та АКТ виконання робіт,  підписанні замовником і виконавцем робіт.

В результаті проведених досліджень  НДР був проведений аналіз технічного стану відцентрових насосних агрегатів, визначені основні причини відмов та динаміка зносу основних деталей насосів. Проведено дослідження впливу основних факторів на технічний стан та ефективність роботи насосних агрегатів типу ЦНС. Запропонована методика експрес-діагностування насосних агрегатів. Розроблена послідовність та визначений зміст робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонтів. Проведений розподіл робіт за професіями та визначені розряди робітників.

Розраховані норми часу на виконання робіт з технічного обслуговування, поточного та поточного ремонту насосів. Обґрунтований вибір інструментів, приладів, пристроїв та матеріалів, що використовуються при проведенні робіт. Розроблені карти технічного обслуговування, поточного і капітального ремонтів  відцентрових насосів типу ЦНС 38-44 … 220 та ЦНС 60-66 … 330.

Кирило САМОЙЧУК

д.т.н., професор кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика