Закріплення отриманих в процесі навчання знань, вмінь та навичок є одним з базових елементів психолого-педагогічної тріади, практична частина якої після викладання теоретичних відомостей за темою реалізується в ході навчання в формі проведення практичних, лабораторних робіт, дуального навчання, проходження різних видів практики тощо. Згідно запланованого розкладу 14 вересня об 1130 в аудиторії 8.302 відбулось представлення та захист звітів з науково-дослідної практики, яку здобувачі вищої освіти проходили на закріплених базах практики протягом 6 тижнів з 07.06.2021 по 16.07.2021.

На захисті звітів крім здобувачів вищої освіти групи 21 МБГМ були присутні завідувач виробничої практики ТДАТУ Юрій Якунічев, завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика (ОПХВ) д. т. н., професор Кирило Самойчук, к.т.н., доцент Вадим Олексієнко, заступник декана механіко-технологічного факультету, керівник практики в групі 21 МБГМ к.т.н., доцент Валентина Верхоланцева та асистент кафедри ОПХВ Олександр Ковальов.

В представлених презентаціях та доповідях здобувачі вищої освіти розповідали про особливості технології, організації виробництва на базах практики та відповідали на запитання присутніх членів комісії. Як з’ясувалось у відповідях здобувачів вищої освіти, декілька з них отримали від керівництва підприємств відповідні пропозиції та розглядають можливість працевлаштування після завершення навчання в якості кваліфікованого спеціаліста на бази практики, за якими були закріплені на період літньої практики. Один зі здобувачів вищої освіти Роман Соляник має практичний досвід роботи на різних видах обладнання в сфері галузевого машинобудування, що дозволило йому обійняти посаду майстра виробничої дільниці на заводі ВАТ «Гідросила-МЗТГ», де він планує продовжити роботу після отримання диплому магістра зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

Наостанок Кирило Самойчук подякував здобувачів вищої освіти за цікаві доповіді, предметні та ґрунтовні відповіді на запитання, побажав присутнім здоров’я, успіхів у навчанні та подальшому працевлаштуванні.

 Олександр КОВАЛЬОВ

асистент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика