вступ до фаху Ознайомлення студентів з особливостями майбутньої спеціальності згідно начального плану за освітньо-професійною програмою відбувається в другому семестрі першого курсу. Здобувачі вищої освіти ознайомлюються з обладнанням харчової та переробної промисловості, альтернативними джерелами, що забезпечують енергетичній привод машин і механізмів. Крім цього здобувачі вищої освіти вивчають теоретичні основи та принцип дії холодильного обладнання, в якому реалізується один з найбільш поширених способів зберігання сировини та готової продукції-заморожування. Ознайомлення з основами промислового будівництва та санітарії є необхідною умовою для створення уявлення відносно етапів проектування технологічних процесів. Також студенти ознайомлюються з видами тари та упаковки, що використовуються для забезпечення збереження смакових, поживних, енергетичних якостей продуктів харчування.

За скоригованою програмою на початку вивчення дисципліни задля формування гідності у відношенні до процесу навчання, наукової творчості, підвищення якості знань та професійних компетенцій майбутнього фахівця здобувачі вищої освіти ознайомлюються з основами академічної доброчесності та письма.

Задля забезпечення можливості самостійної роботи студентів над лекційним матеріалом дисципліни, членами професорсько-викладацького складу кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика Олександром Ковальовим, Кирилом Самойчуком, Вадимом Олексієнко, Надією Паляничкою, Сергієм Петриченко, Валентиною Верхоланцевою та старшим викладачем кафедри ТКМ Олександром Колодієм було розроблено конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Автори сподіваються, що розроблений конспект лекцій забезпечить підвищення зацікавленості студентів у засвоєнні спеціальності,  первинне формування професійних знань та інженерної свідомості.

Олександр КОВАЛЬОВ

асистент кафедри ОПХВ імені професора Ф. Ю. Ялпачика