Циб Віктор Григорович

Посада: Старший викладач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика
Заступник декана факультету інженерії та комп'ютерних технологій

Базова вища освіта: Мелітопольський інститут механізації сільського господарства,
№ диплома МВ № 988809 від 15.06.1985 р.,
Спеціальність - механізація сільського господарства
Кваліфікація - інженер-механік сільського господарства по організації та технології ремонту машин

Email: viktor.tsyb@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • процеси перемішування в’язко-пластичних середовищ
  • обладнання переробних та харчових виробництв

Досвід наукової та викладацької діяльності: З 2000 по 2003 рік - заступник декана факультету "Механізація сільського господарства" Таврійської державної агротехнічної академії.
З 2003 по 2007 рік - заступник декана факультету "Переробки та зберігання  продукції сільського господарства", а з 2007 року заступник декана факультету "Інженерії та комп'ютерних технологій" Таврійського державного агротехнологічного університету
Види і результати професійної діяльності старшого викладача Циба Віктора Григоровича

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

Барієв Р.А., Циб В.Г. Удосконалення конструкції рамного фільтр преса для гарячої фільтрації олії // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв,готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2020 р.: [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 184.

Зайцев Р.Р., Циб В.Г. Перспективи використання вторинної сировини для отримання додаткової продукції // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв,готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2020 р.: [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 195.

Паляничка Н. О., Циб В. Г., Лівик Н. В., Ломейко О. П. Дослідження коефіцієнту корисної дії та балансу потужності зернової дробарки// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 88-97.

Циб В.Г., Горєлков Д.В.Вплив технічних параметрів на витрати потужності приводу тістомісильної машини // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2020 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. –С. 239-240.

Барієв Р.А., Циб В.Г. Вдосконалення конструкції збивальної машини. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 11-12.

Барієв Р.А., Циб В.Г., Пупинін А.А. Вдосконалення конструкції апарату для дозрівання вершків. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 61-62.

Зайцев Р.Р., Циб В.Г. Новітні розробки технологічного обладнання для сучасних технологій переробки м’яса. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с.95-96.

Зайцев Р.Р., Циб В.Г., Пупинін А.А. Вдосконалення конструкції охолоджувача сиру. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 111-112

Сердюков О.В., Циб В.Г., Пупинін А.А. Вдосконалення конструкції апарату для приготування заквасок. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с.127-128.

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Циб В.Г. Спосіб сушіння плодовочевої сировини / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c. 102 – 104

Барієв Р.А., Циб В.Г. Підвищення продуктивності вовчків за рахунок удосконалення ріжучого інструменту. VII Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Механіко-технологічний факультет: матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. с. 45.

Н.О. Паляничка, В.Г. Циб. Визначення швидкості потоку молока в імпульсному гомогенізаторі. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. 63-64 с.

Самойчук К. О., Паляничка Н. О., Циб В. Г., Антонова Г. В. Використання імпульсного гомогенізатора в молочній промисловості // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 12–17.

Паляничка Н.О., Циб В.Г.Визначення потужності імпульсного гомогенізатора молока // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність». – Харків : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. С. 235-236.

Іванченко О.А., Циб В.Г.Удосконалення конструкції машини для купажування соків // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді » 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.280.

Золотухін І.Д., Циб В.Г. Удосконалення пляшкомийної машини // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 7–8.

Проніна А.О., Циб В.Г. Технологічне обладнання для виробництва мармеладу // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 35–36.

Іванченко О.А., Циб В.Г. Модернізація шнекового пресу для видалення соку // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 47–48.

Мошенський І.М., Циб В.Г. Удосконалення лінії виробництва круп // Збірник наукових праць магістрантів та студентів.Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 86–87.

Душина М.А., Циб В.Г. Обгрунтування конструкції автоматичної системи глазурування для виробницва шоколаду // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 102–103.

Ремез К.А., Циб В.Г. Переоснащення лінії виробництва твердого сиру// Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 152–153.

Циб В.Г. Обґрунтування параметрів отворів поршня пульсаційного гомогенізатора молока/ Самойчук К.О., Левченко Л.В., Циб В.Г. // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, ТДАТУ. – Вип. 18. Т.1 – 2018. – С. 274–280.

Самойчук К.О., Полудненко О.В., Циб В.Г. Аналіз процесу протитечійно-струминного змішування напоїв // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. Вип. 17. –Т.1. – С. 178 – 183.

Циб В.Г. Дослідження механізмів гранулювання/ Олексієнко В.О., Червоткіна О.О., Циб В.Г.// Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. Вип. 16. –Т.1. – С. 269– 273.

Циб В.Г. Визначення відстані між соплами форсунок протитечійно-струминного змішувача безалкогольних напоїв/ Самойчук К.О., Полудненко О.В., Циб В.Г// Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. Вип. 15. –Т.1. – С. 65– 72.

Циб В.Г., Самойчук К.О., Полудненко О.В. Змішування рідин у протитечійно-струминному апараті// Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015 р. : [тези доповідей.] / під заг. ред. Дейниченка Г.В. – Харків : ФАКТ, 2015., с.95-96

Циб В.Г., Полудненко О.В. Аналіз методів оцінювання якості змішування рідких компонентів при виробництві безалкогольних напоїв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип. 14, Т.1. – с. 7-12.

ПАТЕНТИ

Пат. 139805, Україна, МПК C10G 15/00. Пристрій періодичного крекінгу рідких вуглеводнів. / Стручаєв М.І., Петров В.О., Постол Ю.О., Лисенко О.В., Циб В.Г., Власенков О.А. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201906117, заявл. 03.06.2019, опубл. 27.01.2020, Бюл.№ 2.

Пат. на корисну модель №13719 Україна, A23L 2/12(2006.01). Пристрій консервування соку купажованого кукурудзяно-перцевого / К.М. Стручаєв, Н.П. Загорко, Ялпачик В.Ф., Циб В.Г., Данченко В.Г., власник Таврійський державний агротехнологічний університет, замовл. 01.06.2018, опубл. 26.11.18 Бюл. № 22/2018.

Патент на корисну модель «Подрібнювач кормів» №14287 від 15.05.2006, Бюл. № 5, 2006 р. / Бутко В.Д., Циб В.Г., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель "Спосіб консервування соку купажованого кукурудзяно-перцевого" № 13719 від 17.04.2006, Бюл. № 4, 2006 р. / Загорко Н.П. ,Стручаєв М.І., Ялпачик В.Ф., Циб В.Г., Данченко В.Г. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель "Подрібнювач кормів"№ 28736 від 25.12.2007 Бюл. №21/2007 / Бутко В.Д., Циб В.Г., Панін В.С., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г., Загорко Н.П., Циб В.Г. Процеси і апарати харчових виробництв. Гідромеханічні процеси. Підручник.– – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019.

Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г., Загорко Н.П., Мікульонок І.О., Циб В.Г.Процеси і апарати харчових виробництв. Механічні процеси і технології надвисокого тиску. Підручник. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019.

К.О. Самойчук, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Тарасенко, В.Г. Циб, Н.П. Загорко, Л.М. Кюрчева, Н.А. Гапріндашвілі. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Навчальний посібник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 185 с.

К.О. Самойчук, В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Циб. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 170 с.

Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів. / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко , В.О. Верхоланцева , Н.О. Паляничка , Л.М. Кюрчева , В.Г. Циб – Мелітополь: Видавничий буди-нок Мелітопольської міської друкарні, 2018. - 293 с.

Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 277 с.

Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 274.

Лабораторний практикум з холодильного устаткування для підготовки фахівців зі спеціальності обладнання переробних і харчових виробництв: Навчальний посібник/В.Ф.Ялпачик, М.І. Стручаєв, В.Г. Тарасенко, В.Г. Циб, – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 203.

Лабораторний практикум з дисципліни „Процеси і апарати“: Навчальний посібник/В.Ф. Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, В.С. Бойко, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, В.Г.Циб – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 275 с.

Посібник для підготовки наладчика обладнання переробних виробництв: Навчальний посібник/В.Ф. Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, С.Ф. Буденко, В.Г. Циб, А.А. Пупинін. – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. – 500с.

Вимоги санітарії і гігієни праці при переробці м’яса і м’ясних продуктів: Навчальний посібник/Д.А. Бутко, О.Г. Скляр ,Ю.П. Рогач, В.Г. Циб, С.В. Головін, В.Д. Бутко. – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. – 240.

Практикум з ремонту обладнання переробних і харчових виробництв: Навчальний посібник. /В.Ф.Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, С.Ф. Буденко, В.Г. Циб. - Мелітополь : Видавничий будинок Меліт.міської друкарні, 2015.-235с.

Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції/В.Ф. Ялпачик, В.О.Олексієнко, Ф.Ю.Ялпачик, К.О.Самойчук, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, Н.О. Паляничка, В.І. Шевченко, Ю.О. Борхаленко, С.Ф. Буденко. Навчальний посібник: Практикум – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2015. – 196с.

Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств: Навчальний посібник: Практикум. /В.Ф. Ялпачик, О.П. Ломейко, В.Г. Циб, Ф.Ю. Ялпачик, К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко, Т.О. Шпиганович / Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 235 с.

Розрахунки обладнання харчових виробництв/ Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Гвоздєв О.В., Циб В.Г., Бойко В.С., Самойчук К.О., Олексієнко О.В., Клевцова Т.О., Паляничка Н.О. Навчальний посібник.– Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 264с

Машини та обладнання для хлібопекарського виробництва: Підручник/О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 312 с.

Монтаж та пусконалагодження обладнання переробних підприємств. Навчальний посібник/Ф.Ю. Ялпачик, О.П. Ломейко, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. - Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 156с.

ON-LINE ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ Самойчук К.О., Циб В.Г., Пупинін А.А. Експлуатація обладнання з виробництва ковбасних виробів, 2020 р.

Самойчук К.О., Циб В.Г., Лівик Н.В. Основи організації ремонту та діагностування обладнання на харчових підприємствах, 2020 р.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування