Лівик Наталія Василівна

Посада: Інженер, адміністратор сайта кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Базова вища освіта: У 2003 році закінчила з відзнакою Таврійську державну агротехнічну академію факультет Енергетики сільського господарства, де отримала спеціальність "Інженер-енергетик"
В Таврійському державному агротехнологічному університеті на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика працює з березня 2015 року

Email: nataliya.livyk@tsatu.edu.ua

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

Самойчук К.О., Лівик Н.В. Використання протитечійно-струминного диспергування для вдосконалення гомогенізаторів молока. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження ректора університету «Розвиток харчових виробництв,ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» 19 листопада 2018 р. – Харків, ХДУХТ. – 2018. – С. 357-358.

Паляничка Н. О., Циб В. Г., Лівик Н. В., Ломейко О. П. Дослідження коефіцієнту корисної дії та балансу потужності зернової дробарки// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 88-97.

ПАТЕНТИ

Пат.147180, Україна, МПК A23B 7/08 (2006.01), A23B 7/10 (2006.01), A23B 7/005 (2006.01), A23B 7/02 (2006.01).Спосіб виготовлення сливи пікантної в’яленої. / Лівик Н.В., Стручаєв М.І. Володілець: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202006070: заявл. 22.09.2020: опубл. 22.04.2021, Бюл. № 16.

Підручники, навчальні посібники, монографії

ON-LINE ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Лівик Н.В. Технологічне обладнання хлібопекарного виробництва, 2021 р.

Самойчук К.О., Лівик Н.В. Методи вимірювань основних фізичних величин, 2021 р.

Тарасенко В.Г., Лівик Н.В. Наукові основи і положення виробничих процесів харчової технології, 2021 р.

Самойчук К.О., Лівик Н.В. Пошук наукової інформації в науково дослідницькій діяльності, 2020 р.

Самойчук К.О., Верхоланцева В.О., Лівик Н.В. Використання енергії Сонця в сучасному енергозабезпеченні України, 2020 р.

Самойчук К.О., Лівик Н.В. Використання вторинних енергоресурсів та систем акумуляції енергії в промисловості України, 2020 р.

Самойчук К.О., Верхоланцева В.О., Лівик Н.В. Використання енергії вітру та біопалива в машинобудівній галузі промисловості, 2020 р.

Самойчук К.О., Лівик Н.В. Використання поверхневих, термальних і морських вод для виробництва теплової і електричної енергії, 2020 р.

Самойчук К.О., Циб В.Г., Лівик Н.В. Основи організації ремонту та діагностування обладнання на харчових підприємствах, 2020 р.