Паляничка Надія Олександрівна

Посада: Доцент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика»

Заступник декана з виховної роботи факультету МТ

Базова вища освіта: Таврійська державна агротехнічна академія, 2007 рік, спеціальність «Обладнання переробних і харчових виробництв», кваліфікація – спеціаліст з обладнання переробних і харчових виробництв.
Диплом № АР №32911124 від 09.07.2007р.,

Вчене звання: Доцент кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв
Атестат АД №001516 від 18.12.2018

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук Спеціальність 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
Диплом № ДК №017247 від 10.10.2013р.

Email: nadiia.palianychka@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • новітні технології в області обладнання переробних та харчових виробництв
  • гомогенізація та диспергування жирових емульсій,

Досвід наукової та викладацької діяльності:
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доцента Палянички Надії Олександрівни

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

Паляничка Н. О., Самойчук К. О. Методика оцінювання ефективності диспергування емульсій // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 29-31.

Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О., Паляничка Н. О. Ефективність застосування холоду для ягідної продукції // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 41-43.

Паляничка Н. О., Верхоланцева В. О. Обгрунтування ефективності використання імпульсної гомогенізації для диспергування емульсій // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 55-57.

Паляничка Н. О. Фізико-хімічні властивості молока та гомогенізація // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 69-70.

Самойчук К. О., Паляничка Н. О., Лебідь М. Р. Підвищення ефективності клапанної головки гомогенізатора за рахунок використання зустрічних струменів // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 90-93.

Тітова О.А., Паляничка Н.О. Технологічні особливості професійної підготовки майбутніх інженерів. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 40. Том 3. С. 109-113.

Тітова О.А., Паляничка Н.О. Інноваційні форми і методи розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів. Вісник Черкаського національного університету. Серія Педагогічні науки, 2021. № 2.

Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О., Паляничка Н. О. Сучасний підхід у зберіганні ягід / Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 25-27 травня 2021 р.) / ред. кол. : В. М. Кюрчев, Н. Л. Сосницька, М. І. Шут та ін. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. – с. 40-43 с.

Palianychka N., Verkholantseva V. Method of increasing energy efficiency of emulsion dispersion process / Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. – 133-134 с.

Verkholantseva V., Palianychka N. The use of cold in the fruit and vegetable canning industry / Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. – 141-142 с.

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Особливості роботи куратора першого курсу закладу вищої освіти. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 154-158.

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Особливості викладання дисципліни «Технологічне обладнання галузі» при дистанційній формі навчання. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 212-216.

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Особливості вибору вибіркових дисциплін на спеціальності «Галузеве машинобудування». Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 376-380.

Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О. Студентська наукова діяльність. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 518-521.

Кюрчев С. В., Паламарчук І. П., Верхоланцева В. О., Паляничка Н. О., Кюрчева Л. М. Обгрунтування розробленого обладнання для швидкоскоростного заморожування сільськогосподарської продукції // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1.- с. 11-18.

Самойчук К. О., Паляничка Н. О., Верхоланцева В. О. Дослідження високоефективного обладнання для гомогенізації дрібнодисперсних емульсій з використанням комп’ютерного моделювання // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1.- с. 84-92.

Самойчук К. О., Лебідь М. Р., Паляничка Н. О. Підвищення ефективності клапанної головки гомогенізатора за рахунок використання зустрічних струменів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1.- с. 109-115.

Struchaiev N., Postol Y., Tarasenko V., Palianychka N. Thermophysical calculations the process of cooling the fermented milk clot // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1.- с. 19-27.

Samoichuk, A. Kovalyov, V. Oleksiienko, N. Palianychka, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi, D. Horielkov, I. Zolotukhina, A. Slashcheva. Elaboration of the research method for milk dispersion in the jet slot type homogenizer. EUREKA: Life Sciences». 2020. No. 5. 51–59 рр.

Samoichuk, A. Kovalyov, V. Oleksiienko, N. Palianychka, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi, D. Horielkov, I. Zolotukhina, A. Slashcheva. Determining the quality of milk fat dispersion in a jet-slot milk homogenizer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. № 5/11 ( 107 ). рр 16–24.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О. Комп’ютерне моделювання при дослідженні процесу гомогенізації молока/ Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 12-14.

Паляничка Н.О.Використання енергоефективного обладнання в технологічній лінії питного молока / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 131-132.

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Економічна ефективність від використання імпульсного гомогенізатора молока / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 56-58.

Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О. Холод сприяє зберіганню продукції / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 192-193.

Паляничка Н.А., Ковалев А.А.Определение оптимальной геометрической формы отверстий рабочего органа имульсного гомогенизатора // Современные технологии сельскохозяйственного производства: сборник научных статей по материалам ХХІІІ Международной научно-практической конференции. – Гродно: ГГАУ, 2020. – С. 292 – 294.

Samoichuk K., Zhuravel D., Palyanichka N., Oleksiienko V., Petrychenko S. Improving the quality of milk dispersion in a counter-jet homogenizer // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitra, Slovakia 2020. Vol. 14. Р. 142–148.

Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О. Застосування швидкоскоростного заморожування ягід. Матеріали міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції» (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2019. С. 81-82.

Паляничка Н. О. Використання енергоефективного обладнання для диспергування емульсій//Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 1. с. 26-34.

Паляничка Н. О., Циб В. Г., Лівик Н. В., Ломейко О. П. Дослідження коефіцієнту корисної дії та балансу потужності зернової дробарки// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 88-97.

Паляничка Н.О. Визначення продуктивності імпульсного гомогенізатора молока/ Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. – Прага: Oktan Print s.r.o., 2020. С. 114-115.

Паляничка Н.О., Червоний В.М. Розрахунок основних параметрів промислового зразка імпульсного гомогенізатора // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2020 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. –С. 219-220.

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Паляничка Н.О. Особливості трудового і професійного виховання студентів закладів вищої освіти // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 382 -392

Ялпачик В.Ф., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Аналіз впровадження акмеологічних технологій при підготовці фахівців спеціальності «Галузеве машинобудування» // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 539 -543

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Ковальов О.О. Використання активних та інтерактивних методів навчання при викладанні дисципліни «Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв» // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 578-582

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Паляничка Н.О. Зниження енергетичних витрат при використанні струминно–щільового гомогенізатора молока. Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції» – Мелітополь : ТДАТУ, 2019. – С. 99–102.

Кюрчев С.В., Паляничка Н.О.,Верхоланцева В.О. Флюідизація – перспективний метод зберігання плодів і ягід /Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c.79 – 81

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Ковальов О.О. Визначення якості гомогенізації молока в імпульсному гомогенізаторі / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c. 99 - 102

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Циб В.Г. Спосіб сушіння плодовочевої сировини / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c. 102 – 104

Н.О. Паляничка, В.Г. Циб. Визначення швидкості потоку молока в імпульсному гомогенізаторі. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. 63-64 с.

Самойчук К. О., Паляничка Н. О., Циб В. Г., Антонова Г. В. Використання імпульсного гомогенізатора в молочній промисловості // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 12–17.

Самойчук К. О., Ковальов О. О., Борохов І. В., Паляничка Н. О. Аналітичні дослідження енергетичних показників і параметрів якості струминно-щільового гомогенізатора молока // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 1. С. 3–18.

Паляничка Н.О. Технологічне обладнання для гомогенізації молока // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 1. С. 102–109.

Самойчук К. О., Ковальов О. О., Паляничка Н. О., Колодій О. С., Лебідь М. Р. Експериментальні дослідження параметрів струминного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків щільового типу // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 117–129.

Паляничка Н.А.Определение энергоемкости процесса импульсной гомогенизации молока // Тезисы 4-й Международной научно-практической конференция "Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции" Белорусский государственный аграрный технический університет (21-22 марта 2019 г.) редкол. В. Я. Груданов [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2019. С. 91-92.

I. Palamarchuk, S. Kiurchev, V. Verkholantseva, N. Palianychka, O. Hryhorenko Optimization of the Parameters for the Process of Grain Cooling // Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, Springer Proceedings in Energy – 2018. Chapter No.: 94. – P. 981-988. Web of Science

Самойчук К.О., Паляничка Н.П., Левченко Л.В. Експериментальні дослідження потужності пульсаційного гомогенізатора молока. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження ректора університету «Розвиток харчових виробництв,ресторанного та готельного господарств і торгівлі:проблеми, перспективи, ефективність» 19 листопада 2018 р. – Харків, ХДУХТ. – 2018. – С. 359-360.

Igor PALAMARCHUK, Sergey KIURCHEV, Valentуna VERKHOLANTSEVA, Nadiia PALIANYCHKA, Olenа HRYHORENKO OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS FOR THE PROCESS OF GRAIN COOLING // V Międzynarodowa Konferencja ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII techniki, technologie, innowacje 20-22 czerwca 2018r.– Krynica-Zdrój. S. 91.

Паляничка Н.О., Циб В.Г. Визначення потужності імпульсного гомогенізатора молока // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність». – Харків : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. С. 235-236.

Самойчук К.О.Вібраційні гомогенізатори молока / К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева, В.П. Янович // Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця: ВНАУ. – №1 (88) – 2018. – С. 77–82.

Tokar A. Combination of vegetable-fruit formulation composition for obtaining high quality products / A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko, I. Haidai, N. Zahorko, V. Tarasenko, V. Verkholantseva, N. Palianychka, I. Povorozniuk, L. Kravchenko // East Europe Journal – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2018, №4/11 (94). – P. 55-60. SCOPUS

Tokar A. Development of reciptures of canned smothies made from zucchini and fruits // A. Tokar, L. Matenchuk, Z. Kharchenko, I. Haidai, N. Zahorko, V. Tarasenko, V. Verkholantseva, N. Palianychka, I. Povorozniuk, L. Kravchenko // EUREKA: Life Sciences, – 2018, Vol. 4, – P. 56–62.

Deynichenko G. Parameter optimization of milk pulsation homogenizer / G. Deynichenko, K. Samoichuk, T. Yudina, L. Levchenko, N. Palianychka, V. Verkholantseva, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi // Journal of Hygienic Engineering and Design – 2018. Vol. 24. – p. 63-67.

Паламарчук І.П. Визначення оптимальної геометричної форми отворів поршня-ударника імпульсного гомогенізатора молока / І.П. Паламарчук, Т.М. Вітенько, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, О.О. Вершков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2018. Вип. 18, Т.1. – С. 147 – 153.

Osokina N., Kostetska К., Gerasymchuk О., Voziyan V., Telezhenko L., Priss O., Zhukova V., Verkholantseva V., Palyanichka N., Stepanenko D. Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread. EUREKA: Life Sciences. – 2017. –Vol.4. – P. 26–34.

Паляничка Н.О. Аналіз новітніх пристроїв для гомогенізації молока. / Н.О. Паляничка,О.О. Вершков, Г.В. Антонова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2017. Вип. 17., Т.3. – С. 194 – 199.

Osokina К. Substantiation of the use of spice plants for enrichment of wheat bread / К. Osokina, О. Kostetska, V. Gerasymchuk, L. Voziian, O. Telezhenko, L. Priss, V. Zhukova , V. Verkholantseva, N. Palyanichka, D. Stepanenko // East Europe Journal – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2017, №4/11 (88). – P. 16-22.

Леженкін О.М. Визначення шляху змішування та дотичних напружень в струминному гомогенізаторі молока / О.М. Леженкін, К.О Самойчук., О.О. Ковальов, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017, Вип. 5. – С. 129–142.

Дейниченко Г.В. Визначення впливу подачі молока в пульсаційному гомогенізаторі / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка, Л.В. Левченко // Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». ВНАУ: Вінниця, 2017, Вип. 3 (98). – С. 12–17.

Kovalyov A. Experimental investigations of the parameters of the jet milk homogenizer with separate cream supply / A. Kovalyov, K. Samoichuk, N. Palyanichka, V. Verkholantseva, V. Yanakov // Technology audit and production reserves, – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2017, №2/3 (34). – P. 33–38.

Samoichuk K. Experimental investigations of sugar concentration for counterflow jet mixing of drinks / K. Samoichuk, O. Poludnenko, N. Palyanichka, V. Verkholantseva , S. Petrychenko // Technology audit and production reserves — Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2017, № 2/3(34), – Р.41-46.

Петриченко С.В. Спосіб інтенсифікації сушіння макаронних виробів / С.В. Петриченко, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2017. Вип. 17, Т.1. – С. 125 – 131.

Паляничка Н.О. Визначення основних залежностей ефективності імпульсної гомогенізації молока / Н.О. Паляничка, С.В. Петриченко, Г.В. Антонова, Л.В. Левченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2017. Вип. 17. Т.1. – С. 105 – 112.

Samoichuk K. Research into usage efficiency of the pulsation machine with a vibrating rotor for milk homogenization / K. Samoichuk, S. Kiurchev, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, V. Verholantseva // EUREKA: Life Sciences, – 2016, Vol. 6. – P. 3–10.

Samoichuk K. Research into milk homogenization in the pulsation machine with a vibrating rotor/ K. Samoichuk, S. Kiurchev, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, V. Verholantseva // East Europe Journal 6/11 (84). – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER» – 2016. – P. 16-21. (Scopus, CrossRef, American Chemical Society, EBSCO, Index Copernicus, РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Electronic Journals Library DOAJ ResearchBib, Polska Bibliografia Naukowa, Directory of Research Journals Indexing, Directory Indexing of International Research Journals, Open Academic Journals Index, Sherpa/Romeo)

Паляничка Н.О. Експериментальне визначення якості гомогенізації молока в імпульсному гомогенізаторі / Н.О. Паляничка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016, Вип. 179. – С. 39–44.

Паляничка Н.О. Визначення шляхів зниження енерговитрат процесу гомогенізації молока / Н.О. Паляничка // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – Дніпропетровськ. – 2016. №1(39). – С. 53 – 56.

Петриченко С.В. Механічне моделювання реологічної поведінки харчових матеріалів / С.В. Петриченко, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. Вип. 16, Т.1. – С. 29 – 36

Паляничка Н.О. Експериментальні дослідження впливу основних факторів на ступінь гомогенізації в імпульсному гомогенізаторі / Н.О. Паляничка, Г.В. Антонова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. Вип. 16, Т.1. – С. 21 – 28.

Самойчук К.О. Обоснование основных параметров струйного гомогенизатора молока / К.О. Самойчук, А.А. Ковалёв, Н.А. Палянычка // Ежемесячный научный журнал Международного научного института «EDUCATION». – Новосибирск: Международный научный институт «EDUCATION», 2015. №9 (16). – С. 114 – 117.

Паляничка Н.О. Визначення основних параметрів і режимів роботи промислового зразка імпульсного гомогенізатора молока / Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету.. – Мелітополь, 2015. Вип. 15, Т.1. – С. 187 – 191.

Паляничка Н.О. Модель подрібнення жирової фази молока при імпульсній гомогенізації / Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.14, Т.1. – 2014. – С. 24 – 29.

Паляничка Н.О. Визначення ступеня гомогенізації при імпульсній гомогенізації молока / Н.О. Паляничка, О.В. Гвоздєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.13, Т.7. – 2013. – С. 102 – 107.

Паляничка Н.О. Результати експериментальних досліджень процесу імпульсної гомогенізації молока / Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.13, Т.1. – 2013. – С. 212 – 217.

Паляничка Н.О. Визначення градієнту швидкості потоку молока при імпульсній гомогенізації / Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.12, Т.4. – 2012. – С. 56 – 62.

Гвоздєв О.В. Комп’ютерне моделювання імпульсного гомогенізатора молока з використанням програмного забезпечення Ansys Workbench / О.В. Гвоздєв, К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка // Обладнання та технології харчових виробництв: тематичний збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУЕТ. Вип. 28. – 2012. – С. 294 – 300.

Паляничка Н.О. Експериментальне обґрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока / Н.О. Паляничка, О.В. Гвоздєв // Збірник наукових праць Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: ОНАХТ. Вип.39., Т.2. – 2011. – С. 177 – 181.

Гвоздєв О.В. Обгрунтування параметрів імпульсного гомогенізатора молока / О.В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.11, Т.6. – 2011. – С. 191 – 197.

Самойчук К.О. Аналіз сил, що діють на жирову кульку під час гомогенізації / К.О.Самойчук, Н.О.Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ. - 2010. – Вип. 10., т.3. - С. 87-92.

Паляничка Н.О. Аналіз існуючих гіпотез руйнування жирових кульок / Н. О. Паляничка, О.В. Гвоздєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.10, Т.3. – 2010. – С. 48 – 54.

Гвоздєв О.В Пошук конструктивного рішення імпульсного гомогенізатора молока / О.В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка, В.М. Яворницький // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.8, Т.7. – 2008. – С. 28 – 32.

Гвоздєв О.В. Лабораторно – експериментальні дослідження імпульсного гомогенізатора молока / О.В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка, І.В. Ляшок // Вісник Харківського Національного Технічного Університету імені Петра Василенка. Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв. – Харків: ХНТУСГ. Вип. 74. – 2008. – С.98 – 104.

Гвоздєв О.В. Проектування імпульсного гомогенізатора молока / О. В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка, І.В. Ляшок // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. Вип.7, Т.5. – 2007. – С. 85 – 92.

Samoichuk K. Research into milk homogenization in the pulsation machine with a vibrating rotor / K. Samoichuk, S. Kiurchev, V. Osokina К. Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread / К. Osokina,

Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІХ ЗАМОРОЖУВАННЯ ПЛОДІВ І ЯГІД. Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» (3-4 листопада 2022 р). — вид. ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси, 2022 с. 51- 56

Kiurchev Serhii, Verkholantseva Valentyna, Palianychka Nadiia FLUIDIZATION FOR FREEZING BERRIES. Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» (3-4 листопада 2022 р). — вид. ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси, 2022 с. 70-75

Ковальов О. О., Самойчук К.О., Паляничка Н.О. ОЦІНКА ВПЛИВУ ТУРБУЛЕНТНИХ ПУЛЬСАЦІЙ ТА КВАЗІСТАТИЧНОГО РУЙНУВАННЯ ЖИРОВИХ КУЛЬОК В СТРУМИННОМУ ГОМОГЕНІЗАТОРІ МОЛОКА Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» (3-4 листопада 2022 р). — вид. ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси, 2022 с. 100-103

Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Паляничка Н.О. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» (3-4 листопада 2022 р). — вид. ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси, 2022 с. 104-109

Palianychka Nadiia, Samoichuk Kyrylo, Kovalyov Alexandr APPLICATION OF COMPUTER SIMULATION FOR RESEARCHING THE PROCESS OF MILK EMULSION DISPERSION Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» (3-4 листопада 2022 р). — вид. ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси, 2022 с. 110-115

Самойчук К.О., Лебідь М.Р., Паляничка Н.О. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ НА ЯКІСТЬ МОЛОЧНОЇ ЕМУЛЬСІЇ У ПУЛЬСАЦІЙНОМУ ДИСПЕРГАТОРІ Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» (3-4 листопада 2022 р). — вид. ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси, 2022 с. 122-125

ПАТЕНТИ

Пат. 146089 Украіна: МПК (2006) / B06B 1/00. Кінематичний ексцентриковий вібропривод / Стручаєв М.І., Паламарчук І. П., Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О., Кюрчева Л.М., Паляничка Н.О. № 202004970: заявл. 03.08.2020: опубл. 20.01.2021, Бюл.№ 3/2021

Пат. 146458 Украіна: МПК F26B 9/06 (2006.01) F26B 21/02 (2006.01). Сушарка для в’язкопластичних кондитерських виробів / Стручаєв М.І., Кашкарьов А.О., Паляничка Н.О., Постол Ю.О., Попова І.О., Мінкін О.В.. № 2020 05318: заявл. 17.08.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл.№ 8. 4 с.

Пат.146905, Україна, МПК В42F 13/06. Папка для паперів. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Славов В.В., Петров В.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202006091: заявл. 22.09.2020: опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13/2021.

Пат.147474, Україна, МПК В01F 5/06. Протитечійно-струменевий змішувач. / Стручаєв М.І., Самойчук К.О., Постол Ю.О., В’юник О.В. Паляничка Н.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202007263: заявл. 13.11.2020: опубл. 12.05.2021, Бюл. № 19/2021.

Пат.146456, Україна, МПК F28G 7/00. Пристрій очищення гозотрубного котла. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Ковальов О.В., Паляничка Н.О., Галавура М.М. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020005316: заявл. 17.08.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146465, Україна, МПК F03D 9/22, F03D 9/37. Вітровий опалювальний пристрій. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Колосов А.Д. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020005325: заявл. 17.08.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146490, Україна, МПК А23N 7/02. Пристрій для очищення картоплі. / Самойчук К.О., Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Паляничка Н.О., Бурцева С.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020006076: заявл. 22.09.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146497, Україна, МПК F24В 3/00. Піролізний пристрій для приготування їжі. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Петров В.О., Абраменко В.В. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020006127: заявл. 22.09.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146505, Україна, МПК В01F 7/26. Мішалка. / Самойчук К.О., Стручаєв М.І., Паляничка Н.О., Петров В.О., Галавура М.М. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020006141: заявл. 22.09.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат. 141441, Україна, МПК F25D 17/06. Вібраційний швидко морозильний пристрій. / Стручаєв М.І., Кюрчев В.М., Верхоланцева В.О., Кюрчева Л.М., Паляничка Н.О., Мілаєва І.І. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201909618, заявл. 03.09.2019, опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7.

Пат. на корисну модель 137137. Україна, МПК F25D 17/06 (2006.01). Каскадний морозильний пристрій / М.І. Стручаєв, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева, В.Г. Тарасенко, ТДАТУ. – № u201902076, заяв. 01.03.2019, опубл. 10.10.2019, Бюл.19/2019.

Пат. на корисну модель 137533. Україна, B02C 19/06 (2006.01). Дуально-вихровий подрібнюючий пристрій / М.І. Стручаєв, К.О. Самойчук, Ю.О. Постол, Н.О. Паляничка, В.В. Кузьменко. ТДАТУ. – № u201903864, заяв. 15.04.2019, опубл. 25.10.2019, Бюл.20/2019.

Патент на корисну модель № 133487 Україна МПК (2006) F24F 3/14 (2006.01), F24F 6/00 ВИПАРНИЙ КОНДИЦІОНУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ / Стручаєв М. І., Паляничка Н.О., Федькін В.А., Петров В.О.: Заявл. 31.10.2018, Опубл. 10.04.2019, Бюл № 7

Пат. 137533, Україна, МПК B02C 19/06. Дуально-вихровий подрібнюючий пристрій / Стручаєв М.І, Самойчук К. О., Постол Ю.О. Паляничка Н. О., Кузьменко В. В. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u 201903864, заявл. 15.04.2019. опубл. 25.10.2019. Бюл. № 20.

Пат. на корисну модель 126762. Україна, F25D 3/10 (2006.01). Пристрій для заморожування харчових продуктів / М.І. Стручаєв, О.С. Марченко, Н.О. Паляничка, Ю.О. Постол, В.Г. Тарасенко, ТДАТУ. – № u201711910, заяв. 05.12.2017
опубл. 10.07.2018, Бюл.№13/2018.

Пат. на корисну модель 128643. Україна, F03D 1/02 (2006.01). Вітрогідропривідний пристрій / М.І. Стручаєв, В.Г. Тарасенко, Ю.О. Постол, І.О. Підгородецький, ТДАТУ. – № u201804745, заяв. 27.04.2018, опубл. 25.09.2018, Бюл.№18/2018.

Пат. на корисну модель 129068. Україна, F25D 13/00, A01F 25/00. <Пристрій для зберігання охолоджених продуктів/ М.І. Стручаєв, І.С. Голуб, Н.О. Паляничка, Ю.О. Постол, ТДАТУ. – № u201802457, заяв. 12.03.2018, опубл. 25.10.2018, Бюл.№20/2018.

Пат. на корисну модель 130165. Україна, МПК (2006): G01K 17/00. Пристрій визначення нижчої теплоти згоряння палива / М.І. Стручаєв, О.М. Бовкун, Н.О. Паляничка, Ю.О. Постол, ТДАТУ. – № u201806117, заяв. 01.06.2018, опубл. 26.11.2018, Бюл.№22/2018.

Пат. на корисну модель 130166. Україна, МПК: A01J 9/04 (2006.01). Пристрій термічної обробки при виготовленні ряжанки / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, В.Г. Тарасенко, Н.О. Паляничка, В.О. Сімонцев, О.О. Рябинський, ТДАТУ. – № u201806144, заяв. 01.06.2018, опубл. 26.11.2018, Бюл.№22/2018.

Пат. на корисну модель 131081. Україна, МПК (2006): F25B 1/00. Термодинамічний охолоджуючий пристрій / М.І. Стручаєв, В.Г. Тарасенко, Н.О. Паляничка, Ю.О. Постол, О.Г. Білий, ТДАТУ. – № u201806098, заяв. 01.06.2018, опубл. 10.01.2019, Бюл.№1/2019.

Пат. на корисну модель 131368. Україна, МПК (2006):G01N 15/00, G01N 15/12 (2006.01). Пристрій визначення росту розміру крапель / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, А.Г. Заболоцьких, В.Г. Тарасенко, Н.О. Паляничка, ТДАТУ. – № u201807987, заяв. 18.07.2018, опубл. 10.01.2019, Бюл.№1/2019.

Пат. на корисну модель 131544. Україна, МПК: C02F 103/08 (2006.01), C02F 1/14 (2006.01). Термоелектричний опріснювач / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, А.Г. Заболоцьких, К.О. Самойчук, В.Г. Тарасенко, Н.О. Паляничка, ТДАТУ. – № u201806104, заяв. 01.06.2018, опубл. 25.01.2019, Бюл.№2/2019.

Пат. на корисну модель 131546. Україна, МПК: F25D 13/06 (2006.01). Флюїдизаційний пристрій / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Тарасенко, В.А. Малахов, ТДАТУ. – № u201806110, заяв. 01.06.2018, опубл. 25.01.2019, Бюл.№2/2019.

Пат. на корисну модель 131547. Україна, МПК: A01J 9/04 (2006.01). Абсорбційний охолоджувальний пристрій / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, Д.В. Бондар, ТДАТУ. – № u201806138, заяв. 01.06.2018,опубл. 25.01.2019, Бюл.№2/2019.

Пат. на корисну модель 133487. Україна, МПК (2006): F24F 3/14 (2006.01), F24F 6/00. Випарний кондиціонуючий пристрій / М.І. Стручаєв
Н.О. Паляничка, В.А. Федькін, Ю.О. Постол, В.О. Петров, ТДАТУ. – № u201810761, заяв. 31.10.2018, опубл. 10.04.2019, Бюл.№7/2019.

Пат. на корисну модель 134243. Україна, МПК (2006): F28D 21/00. Абсорбційний теплонасосний опалювальний пристрій / М.І. Стручаєв, В.О. Петров, О.А. Єфимчук, Н.О. Паляничка, ТДАТУ. – № u201811911, заяв. 03.12.2018, опубл. 10.05.2019, Бюл.№9/2019.

Пат. на корисну модель 134292. Україна, МПК (2006): F25B 29/00, F25B 21/00. Дуальний вихровий опалювально-охолоджувальний пристрій / М.І. Стручаєв, Н.О. Паляничка, О.О. Мельник, В.Б. Гулевський, І.Б. Вороновський, Р.В. Мамонтов, ТДАТУ. – № u201812293, заяв. 11.12.2018, опубл. 10.05.2019, Бюл.№9/2019.

Пат. на корисну модель 134296. Україна, МПК: B67D 7/80 (2010.01), F25D 3/02 (2006.01). Пристрій швидкісного охолодження напоїв / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, О.М. Бовкун, Н.О. Паляничка, В.Г. Тарасенко, ТДАТУ. – № u201812299, заяв. 11.12.2018, опубл. 10.05.2019, Бюл.№9/2019.

Пат. на корисну модель 134350. Україна, МПК (2006): F23C 99/00. Пристрій для спалювання тирси / М.І. Стручаєв, К.М Екс, Ю.О. Постол, Н.О. Паляничка, В.О. Петров, ТДАТУ. – № u201812568, заяв. 17.12.2018, опубл. 10.05.2019, Бюл.№9/2019.

Пат.134235. Україна, МПК (2006) F24H 1/10 (2006.01), F24D 3/00. Протитечійно-струминний опалювальний пристрій/Стручаєв М.І., Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Постол Ю.О. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201811890, заявл. 03.12.2018, опубл. 10.05.2019. Бюл. № 9/2019.

Пат. 134276. Україна, МПК (2006) F24D 3/00. Тороїдально-вихровий опалювальний пристрій/ Стручаєв М.І., Загорко Н.П., Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Заблоцьких А.Г. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201812239, заявл. 10.12.2018, опубл. 10.05.2019. Бюл. № 9/2019.

Пат. на корисну модель 125145. Україна, F26B 9/00. Рециркуляційна сушарка /  М.І. Стручаєв, І.Ю. Пацький, Н.О. Паляничка, Д.О. Богданов, ТДАТУ. – № u201712982, заяв. 27.12.2017, опубл. 25.04.2018, Бюл.№8/2018.

Пат. на корисну модель 126762. Україна, F25D 3/10 (2006.01). Пристрій для заморожування харчових продуктів  / М.І. Стручаєв, О.С. Марченко, Н.О. Паляничка, Ю.О. Постол, В.Г. Тарасенко, ТДАТУ. – № u201711910, заяв. 05.12.2017, опубл. 10.07.2018, Бюл.№13/2018.

Пат. на корисну модель 126805. Україна, F25D 13/00. Пристрій для зберігання продуктів  / М.І. Стручаєв, С.П. Кочкін, Н.О. Паляничка, В.Г. Тарасенко, С.Ф. Буденко, ТДАТУ. – № u201800059, заяв. 02.01.2018, опубл. 10.07.2018, Бюл.№13/2018.

Пат. на корисну модель 128643. Україна, F03D 1/02 (2006.01). Вітрогідропривідний пристрій  / М.І. Стручаєв, В.Г. Тарасенко, Ю.О. Постол, І.О. Підгородецький, Н.О. Паляничка, ТДАТУ. – № u201804745, заяв. 27.04.2018, опубл. 25.09.2018, Бюл.№18/2018.

Пат. на корисну модель 129068. Україна, F25D 13/00, A01F 25/00. Пристрій для зберігання охолоджених продуктів  / М.І. Стручаєв, І.С. Голуб, Н.О. Паляничка, Ю.О. Постол, ТДАТУ. – № u201802457, заяв. 12.03.2018, опубл. 25.10.2018, Бюл.№20/2018.

Пат. на корисну модель 129212. Україна, C02F 1/14 (2006.01). Абсорбційний опріснювач  / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, А.Г. Заблоцьких, В.Г. Тарасенко, Н.О. Паляничка, ТДАТУ. – № u201804199, заяв. 17.04.2018, опубл. 25.10.2018. Бюл.№20/2018.

Пат. на корисну модель 129278. Україна, F25D 3/12 (2006.01), A23G 9/46 (2006.01), A23G 9/26 (2006.01). Пристрій виробництва аерованих заморожених продуктів  / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, О.М. Бовкун, Н.О. Паляничка, В.Г. Тарасенко, ТДАТУ. – № u201804708, заяв. 27.04.2018, опубл. 25.10.2018, Бюл.№20/2018.

Пат. на корисну модель 129350. Україна, F28G 9/00. Пристрій для очищення обладнання від відкладень і накипу  / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.В. Десятов, Ю.О. Постол, ТДАТУ. – № u201805087, заяв. 08.05.2018, опубл. 25.10.2018, Бюл.№20/2018.

Пат. на корисну модель 129353. Україна, F26B 3/02 (2006.01). Енергогенеруючий повітряний сушильний пристрій  / М.І. Стручаєв, В.Г. Тарасенко, Ю.О. Постол, Н.О. Паляничка, Д.І. Гаврюшенко, ТДАТУ. – № u201805101, заяв. 08.05.2018, опубл. 25.10.2018, Бюл.№20/2018.

Пат. на корисну модель 129465. Україна, A47J 31/50 (2006.01). Охолоджувач напоїв  / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, В.Г. Тарасенко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева, К.О. Третяк, ТДАТУ. – № u201806145, заяв. 01.06.2018, опубл. 25.10.2018, Бюл.№20/2018.

Пат. на корисну модель 31092 Україна, МПК6 В01F 7/00, B01F 5/00. Гомогенізатор для рідких продуктів  / О.В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка, Т.О. Шпиганович, І.В. Ляшок ТДАТУ (Україна). – № 200713188 заявл. 27.11.2007 опубл. 25.03.2008 Бюл.№6.

Пат. на корисну модель 37355 Україна, МПК6 В01F 7/00, B01F 5/00. Гомогенізатор для рідких продуктів / О.В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка, А.О. Івженко ТДАТУ (Україна). – № 200807808 заявл. 09.06.2008 опубл. 25.11.2008 Бюл.№22.

Пат. на корисну модель 66085 Україна, МПК6 В01F 7/00, B01F 5/00. Гомогенізатор для рідких продуктів  / О.В. Гвоздєв, Н.О. Паляничка, К.О. Самойчук, А.О. Бездітний, В.В. Кучеренко ТДАТУ (Україна). – № 201106224 заявл. 18.05.2011 опубл. 26.12.2011 Бюл.№24.

Пат. на корисну модель 101588. Україна, A23N 12/02 (2006.01). Пристрій для миття коренеплодів  / О.В. Гвоздєв, С.В. Петриченко, Т.О. Клевцова, Н.О. Паляничка ТДАТУ. – № u201502023 заяв. 06.03.2015 опубл. 25.09.2015 Бюл.№18.

Пат. на корисну модель 102917. Україна, A23N 5/00, B02C 7/00, B02B 3/00. Пристрій для подрібнення зерна  / О.В. Гвоздєв, С.В. Петриченко, Т.О. Клевцова, Н.О. Паляничка ТДАТУ. – № u201505060 заяв. 25.05.2015 опубл. 25.11.2015 Бюл.№22.

Пат. на корисну модель 102918. Україна, G01N 3/00, B02C 18/00, G01L 1/00. Спосіб вимірювання величини тиску опору при подрібненні м'ясної сировини  / О.В. Гвоздєв, С.В. Петриченко, Т.О. Клевцова, Н.О. Паляничка ТДАТУ. – № u201505062 заяв. 25.05.2015 опубл. 25.11.2015 Бюл.№22.

Пат. на корисну модель 102919. Україна, C11B 1/00. Спосіб отримання рослинної олії  / О.В. Гвоздєв, С.В. Петриченко, Т.О. Клевцова, Н.О. Паляничка ТДАТУ. – № u201505064 заяв. 25.05.2015 опубл. 25.11.2015 Бюл.№22.

Пат. на корисну модель 102920. Україна, A23N 17/00. Агрегат для потокового приготування комбікормів  / О.В. Гвоздєв, Т.О. Клевцова, С.В. Петриченко, Н.О. Паляничка ТДАТУ. – № u201505065 заяв. 25.05.2015 опубл. 25.11.2015 Бюл.№22.

Пат. на корисну модель 102921. Україна, B02C 13/00, A23N 17/00. Лінія подрібнення зерна та класифікації продукту  / О.В. Гвоздєв, Т.О. Клевцова, С.В. Петриченко, Н.О. Паляничка ТДАТУ. – № u201505069 заяв. 25.05.2015 опубл. 25.11.2015 Бюл.№22.

Пат. на корисну модель 102922. Україна, B07B 1/06 (2006.01), B02B 3/00. Установка для обрушування насіння  / О.В. Гвоздєв, Т.О. Клевцова, С.В. Петриченко, Н.О. Паляничка ТДАТУ. – № u201505070 заяв. 25.05.2015 опубл. 25.11.2015 Бюл.№22.

Пат. на корисну модель 103223. Україна, A23K 1/00. Спосіб приготу-вання комбікормів  / О.В. Гвоздєв, Т.О. Клевцова, С.В. Петриченко, Н.О. Паляничка
ТДАТУ. – № u201505068 заяв. 25.05.2015 опубл. 10.12.2015 Бюл.№23.

Пат. на корисну модель 104793. Україна, A23N 17/00, B02C 13/00. Лінія виробництва комбікормів  / О.В. Гвоздєв, Т.О. Клевцова, С.В. Петриченко, Н.О. Паляничка ТДАТУ. – № u201505066 заяв. 25.05.2015 опубл. 25.02.2016 Бюл.№4.

Пат. на корисну модель 112202. Україна, A23N 17/00, B02C 13/00. Лінія виробництва комбікормів  / О.В. Гвоздєв, Т.О. Клевцова, С.В. Петриченко, Н.О. Паляничка ТДАТУ. – № u201605346 заяв. 17.05.2016 опубл. 12.12.2016 Бюл.№23.

Пат. на корисну модель 123980. Україна, A01J 9/04 (2006.01). Пастеризаційно-охолоджувальний пристрій  / М.І. Стручаєв, Н.О. Паляничка, Є.В. Федорець, Ю.О. Постол ТДАТУ. – № u201710846 заяв. 06.11.2017 опубл. 12.03.2018 Бюл.№5/2018.

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Процеси і апарати. Механічні та гідромеханічні процеси: Підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, В. О. Верхоланцева, Н. О. Паляничка, Є. В. Михайлов,О. О. Червоткіна. – Київ : ПрофКнига, 2021. – 466 с.

Вступ до фаху: Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Ковальов О.О., Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О., Петриченко С.В., Верхоланцева В.О., Колодій О.С.: ТДАТУ. – Мелітополь, 2021. – 180 с.

Samoichuk K., Palianychka N. Analytical studies of piston pulsation homogenization of milk / Technical research and development: collective monograph. International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. р. 297-316.

Технологічне обладнання хлібопекарської і макаронної галузі: навчальний посібник / К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка., В.Ф. Ялпачик – Мелітополь: «Видавничий будинок ММД», 2021. — 372 с.: іл.

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції рослинництва: посібник-практикум. / К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев, В. Ф. Ялпачик, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева, О. П. Ломейко. ТДАТУ. – Мелітополь: видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2020. – 312 с.

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції тваринництва: посібник-практикум / К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева, С. В. Петриченко, О. О. Ковальов: ТДАТУ. –К. ПрофКнига, 2020. – 252 с.

Технологічне обладнання галузі: конспект лекцій / К. О. Самойчук, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева: ТДАТУ. – Мелітополь: видавничо-поліграфічний центр «Forward press», 2020. – Ч. 1. – 255 с.

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник / ТДАТУ: за ред. Самойчука К.О. – К : ПрофКнига, 2020. – 428с.

Samoichuk K. O., Palianychka N. O. Іmpulse milk homogenisation: Collective monograph / Modern engineering research: topical problems, challenges and modernity. – Prague, Czech, Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 460–479.

Mykhailov Ye., Golebiewski J., Kiurchev S., Hutsol Т., Kolodii O., Nurek T., Glowacki Sz., Zadosna N., Verkholantseva V., Palianychka N., Kucher О. Economic and technical efficiency of sunflower seed processing. Monograph. – Warszawa: 2020. – 158 с.

Є.В. Михайлов, С.В. Кюрчев, О.С. Колодій, Н.О. Задосна, В.О. Верхоланцева, Л.М. Чернишова, Н.О. Паляничка Технічні засоби післязбиральної обробки насіння соняшнику/.- Мелітополь, видавничо - поліграфічний центр ТОВ “Форвардпресс„. -2019р. - 203 с.

К.О. Самойчук, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Тарасенко, В.Г. Циб, Н.П. Загорко, Л.М. Кюрчева, Н.А. Гапріндашвілі. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Навчальний посібник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 185 с.

К.О. Самойчук, В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Циб. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 170 с.

Ялпачик В.Ф. Розрахунок обладнання харчових виробництв: Навчальний посібник / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, Ф.Ю. Ялпачик, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, В.С. Бойко, К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко, Т.О. Клевцова, Н.О. Паляничка. – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 264 с.

Ялпачик В.Ф. Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції. Лабораторний практикум. Навчальний посібник / В.Ф. Ялпачик, В.О. Олексієнко, Ф.Ю. Ялпачик, К.О. Самойчук, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, Н.О. Паляничка, В.І. Шевченко, Ю.О. Борхаленко, С.Ф. Буденко. – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. – 196 с.

Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 277 с.

Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 274.

Дейниченко Г.В. Протитечійно-струминна гомогенізація молока. Монографія / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, С.В. Кюрчев, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 188 с.

Ялпачик В.Ф. Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів. / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко , В.О. Верхоланцева , Н.О. Паляничка , Л.М. Кюрчева , В.Г. Циб – Мелітополь: Видавничий буди-нок Мелітопольської міської друкарні, 2018. - 293 с.

ON-LINE ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

Петриченко С.В., Паляничка Н.О., Тарасенко В.Г. Монтажні інструменти і пристрої, 2021 р.

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Петриченко С.В. Технологічне обладнання для виробництва борошняних кондитерських виробів, 2021 р.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Лівик Н.В. Технологічне обладнання хлібопекарного виробництва, 2021 р.

Ялпачик В.Ф., Паляничка Н.О., Пупинін А.А. Технологічне обладнання для миття, інспектування, сортування і калібрування плодоовочевої сировини, 2021 р.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Технологічне обладнання для виробництва борошна. 2021 р.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Технологічне обладнання для виробництва круп, 2021 р.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Технологічне обладнання для виробництва рослинної олії, 2021 р.

Паляничка Н.О., Пупинін А.А., Феофанов М.О. Технологічне обладнання для обробки солоду в сучасному пивоварінні, 2021 р.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Технологічне обладнання для підготовки зерна до переробки на борошно і крупи, 2020 р.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Технологічне обладнання для виробництва круп, 2020 р.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Механізація зберігання зернових продуктів, 2020 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Загальні відомості про обладнання підприємств з виробництва хлібобулочних виробів, 2020 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Обладнання для вистоювання тіста та випікання хлібобулочних виробів, 2020 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Обладнання для ділення і формування тіста, 2020 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Обладнання для замісу й бродіння тіста, 2020 р.

Олексієнко В.О., Петриченко С.В., Паляничка Н.О. Обладнання для зберігання та транспортування сировини та готових хлібобулочних виробів, 2020 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Обладнання для підготовки сировини до виробництва хлібобулочних виробів, 2020 р.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Управлінська діяльність - заступник декана з навчальної роботи факультету МТ

Педагогічна діяльність - доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми: “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв” №0107U008964

Організаційна робота - З 2014 – секретар кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика
З 2015 – профорг кафедри
З 2016 – технічний секретар приймальної комісії від факультету ІКТ
Секретар оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»
Член громадської організації "Інтеркультурне гастрономічне коло"

Наукове консультування Товариства з обмеженою відповідальністю «Спаська макаронна фабрика». Договір від 22.05.2018 року.

Договір про співпрацю з ТОВ Спаська макаронна фабрика

Рецензування статті в міжнародному журналі “Asian Food Science Journai”

Договір на створення науково-технічної продукції ЛЮКС АГРОТРЕЙД від 09.07.21 р.

Гарант освітньо-професійної програми «Обладнання переробних і харчових виробництв» в галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Рецензування статті в міжнародному журналі “International Journal of Plant & Soil Science” 28 вересня 2022р. 

Рецензування статті в міжнародному журналі “International Journal of Environment and Climate Change” 09 грудня 2022р.