Петриченко Сергій Володимирович

Посада: Доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Базова вища освіта: Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, 1992 рік, спеціальність «Механізація сільського господарства», кваліфікація інженер-механік, диплом (з відзнакою) ЛВ № 424863.

Таврійський державний агротехнологічний університет, 2016 рік спеціальність «Машинобудування», диплом бакалавра з Машинобудування (з відзнакою) В16 № 014229

Вчене звання: Доцент кафедри механізації переробки сільськогосподарської продукції
Атестат доцента ДЦ № 003309 від 10.11.2011 р.

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Спеціальність 05.20.01 – механізація сільськогосподарського виробництва
Диплом КН № 014513 від 17.06.1997 р.

Email: serhii.petrychenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • технічний сервіс обладнання переробних і харчових виробництв
  • упаковка харчових продуктів
  • фізико-механічні та реологічні властивості сільськогосподарської сировини та продуктів її переробки

Досвід наукової та викладацької діяльності: Під час роботи в навчальному закладі виконував обов’язки заступника декана факультету заочного навчання, начальника учбово-методичного відділу інформаційно-консультаційного центру «Агро-Таврія», заступника проректора з післядипломної освіти та дорадництва. Є автором ескізів офіційної символіки університету (герб, прапор, штандарт)
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доцента Петриченка Сергія Володимировича

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

Петриченко С. В., Олексієнко В. О. Аналіз стану зерноочисного обладнання // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 32-33.

Петриченко С. В., Тішин В. С. Термообробка м’ясної сировини як об’єкт моделювання // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 36-37.

Петриченко С. В., Вилущак І. С. Огляд конструкцій статичних змішувачів // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 44-45.

Олексієнко В. О., Петриченко С. В., Ковальов О. О., Кошулько В. С. Дослідження енергоємності процесу подрібнення молоткової зернової дробарки // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 176-178.

Ломейко О.П., Олексієнко В.О., Петриченко С.В. Механізм реалізації вибіркової складової в освітньому процесі університету. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 35-39.

Самойчук К.О., Петриченко С.В. Огляд основних тенденцій, методів і технологій сучасного комп’ютерного інжинірингу харчових і переробних виробництв. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 47-53.

Ломейко О.П., Олексієнко В.О., Петриченко С.В. Система забезпечення академічної доброчесності у таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 54-58.

Самойчук К.О., Петриченко С.В. Стажування викладачів на виробництві – запорука якісної підготовки сучасного інженера. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 188-193.

Самойчук К. О., Ялпачик В. Ф., Петриченко С. В. Аналіз способів промислового очищення воскової сировини // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1.- с. 44-51.

Олексієнко В.О., Петриченко С.В. Вплив зношування молотків зернової дробарки на ефективність процесу подрібнення / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 35-36.

Петриченко С.В., Олексієнко Визначення тривалості обсмажування ковбасних виробів / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 140-144.

Samoichuk K., Zhuravel D., Palyanichka N., Oleksiienko V., Petrychenko S. Improving the quality of milk dispersion in a counter-jet homogenizer // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitra, Slovakia 2020. Vol. 14. Р. 142–148.

Ялпачик В. Ф., Тарасенко В. Г., Михайленко О. Ю., Петриченко С. В. Методика і результати дослідження адгезійних властивостей кабачків і гарбуза// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 108-114.

Петриченко С. В., Олексієнко В. О., Ломейко О. П. Аналіз дозаторів пакувальних машин для сипучих матеріалів//Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 1. с. 35-42.

Харитонова А. І., Олексієнко В. О., Петриченко С. В., Ломейко О. П. Лабораторні дослідження впливу технологічних факторів на процес пророщування солоду// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 65-71.

Олексієнко В.О., Петриченко С.В., Горєлков Д.В. Вплив конструктивних параметрів молоткової дробарки на ефективність процесу подрібнення// Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2020 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. –С. 217-218.

Олексієнко В.О., Ломейко О.П., Петриченко Професійно-технічне навчання в ТДАТУ // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 32 -42

Самойчук К.О., Петриченко С.В. Методика проведення та оцінки результатів ІІ етапу всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 518 -524

Бойко В.С., Петриченко С.В., Олексієнко В.О. Вдосконалення методики проведення практичних занять з дисципліни «Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв» // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 525 -530

Олексієнко В.О., Петриченко С.В. Аналіз параметрів ротора малогабаритної зернової молоткової дробарки / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c. 112 – 115

Петриченко С.В., Олексієнко В.О. Способи виготовлення гнучких полімерних пакувальних матеріалів / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c.160-163

В.О. Олексієнко, С.В. Петриченко. Удосконалення молоткового ротора зернової кормодробарки. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р. / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. 59-60 с.

С.В Петриченко, В.О. Олексієнко. Способи пакування продуктів у термозбіжну плівку. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р. / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. 150-151 с.

K. Samoichuk, N. Zahorko, V. Oleksiienko, S. Petrychenko. Generalization of Factors of Milk Homogenization // Modern Development Paths of Agricultural Production / Springer Nature: Switzerland AG, 2019. Р. 191–198.

Петриченко С. В., Олексієнко В. О. Визначення тривалості підсушування ковбасних виробів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 18–24.

Стручаєв М. І., Олексієнко В. О., Петриченко С. В., Верхоланцева В. О. Каскадний морозильний пристрій // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 94–102.

Петриченко С.В., Петриченко М.С., Удосконалення конструкції центрифуги для переробки тваринного жиру Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 3 квітня 2019 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. С. 290,

Петриченко С.В.,Удосконалення конструкції клапанного гомогенізатора Петриченко С.В., Чердаклієв А.А. Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 3 квітня 2019 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. С. 307

Петриченко С.В. Моделювання процесу електрокопчення риби / Петриченко С.В., Лобода О.І. // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. Вип. 18. –Т.1.

Samoichuk K., Poludnenko O., Palyanichka N., Verkholantseva V., Petrychenko S. Experimental investigations of sugar concentration for counterflow jet mixing of drinks // Technology audit and production reserves — № 2/3(34), 2017 - С.41-46.

Петриченко С.В. Визначення методики розрахунку промислового зразка імпульсного гомогенізатора / Н.О. Паляничка, О.М. Леженкін, О.О. Вершков, С.В. Петриченко // друга міжнародна науково-практична конференція, 5–7 вересня 2017 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2017. – 334 с.

Петриченко С.В. Аналіз методів і засобів очищення та сепарації зерна / В.О.Олексієнко, С.В. Петриченко, О.О. Вершков, В.В. Олексієнко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. Вип. 17. –Т.1. – С. 132 – 139. (РИНЦ)

Петриченко С.В. Визначення основних залежностей ефективності імпульсної гомогенізації молока / Н.О.Паляничка, С.В.Петриченко, Г.В.Антонова, Л.В.Левченко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. Вип. 17. –Т.1. – С. 105 – 112. (РИНЦ)

Петриченко С.В. Спосіб інтенсифікації сушіння макаронних виробів // С.В.Петриченко, Н.О.Паляничка, В.О.Олексієнко // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. Вип. 17. –Т.1. – С. 125 – 131. (РИНЦ)

Петриченко С.В. Механічне моделювання реологічної поведінки харчових матеріалів / С.В.Петриченко, В.О.Олексієнко, Н.О.Паляничка //Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 16. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2016.– 277 с.

Петриченко С.В. Удосконалення системи технічного обслуговування харчового обладнання шляхом використання методів і засобів вібродіагностування / С.В.Петриченко, В.О. Олексієнко // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015 р. : [тези доповідей.] / під заг. ред. Дейниченка Г.В. – Харків : ФАКТ, 2015.

Петриченко С.В. Модернізація механізму пресування гранулятора рослинних відходів / Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко, О.О. Вершков, С.В. Петриченко, О.О.Червоткіна // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015 р. : [тези доповідей.] / під заг. ред. Дейниченка Г.В. – Харків : ФАКТ, 2015.

Петриченко С.В. Біораскладаємі полімерні матеріали для упаковки / С.В. Петриченко, О.В. Гвоздєв // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. Вип. 15. –Т.1. – С. 210 – 216.

Петриченко С.В. Нові матеріали для пакування харчових продуктів / С.В. Петриченко, О.В. Гвоздєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип. 14, Т.1.

Петриченко С.В Моделювання електричного поля багатоелектродних систем пристроїв електричної очистки та сепарації діелектричних суспензій / С.В. Петриченко, І.П. Назаренко, В.Ф. Яковлев, О.І Лобода // Вісник Сумського аграрного університету, серія «Механізація і автоматизація виробничих процесів» – випуск 6 (24), 2012.

Петриченко С.В Часткові розряди в зерновій масі під дією сильного електричного поля / О.М. Берека, С.М Усенко, С.В. Петриченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 184-191.

Петриченко С.В. Математичні моделі систем автоматичного управління. / С.В. Петриченко, І.П. Назаренко, О.І. Лобода // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 130-138.

Петриченко С.В. Дослідження тенденцій застосування нових технологій переробки зерна / Л.С. Червінський, Л.О. Сторожук, С.В. Петриченко // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет - Вип.10. Т.1-Мелітополь: ТДАТУ, 2010.- 204 с.

Петриченко С.В. Аналіз процесу сепарації зерна з використанням сил гравітації / С.В. Петриченко, Л.В. Соболєвська // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет - Вип. 10. Т.3 -Мелітополь: ТДАТУ, 2010.- 234 с.

Петриченко С.В. Аналіз конструкцій зерноочисних машин / Олексієнко В.О., Петриченко С.В., Радев С.Ю. // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет - Вип. 10. Т.3 -Мелітополь: ТДАТУ, 2010.- 234 с.

Петриченко С.В. Структурно - параметричний аналіз енергетичних матеріальних потоків в межах фруктосховища / С.В. Петриченко, 0.І. Лобода // Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет - Вип. 10. Т.10 -Мелітополь: ТДАТУ, 2010.- 181 с.

Петриченко С.В. Електрична очистка діелектричних рідин / І.П Назаренко., Петриченко С.В. // Праці / Таврійського державного агротехнологічного університету – Вип. 8 , Т.7, – Мелітополь: ТДАТУ, 2008. – 236 с.

Петриченко С.В. Експериментальні методи лущення / Н.О. Фучаджи, С.В. Петриченко // Праці / Таврійського державного агротехнологічного університету – Вип. 8 , Т.7, – Мелітополь: ТДАТУ, 2008. – 236 с.

ПАТЕНТИ

Пат. 146494 Украіна: МПК В65D 81/38 (2006.01), F25D 3/08 (2006/01). Контейнер для харчових продуктів / Петриченко С.В., Гвоздєв О.Л., Олексієнко В.О. № 20206081: заявл.25.02.2021: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат. 146672 Украіна: МПК Н05В 3/36 (2006.01). Електроконфорка / Петриченко С.В., Гвоздєв О.Л., Лобода О.І., Петриченко М.С. № 20206081: заявл. 22.09.2020: опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10/2021.

Пат.146493, Україна, МПК В01F 5/00. Гомогенізатор для рідких продуктів. / Петриченко С.В., Гвоздєв О.В., Самойчук К.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020006080: заявл. 22.09.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат. 137543, Україна, МПК B05B 1/02 (2006.01), B01F 5/00. КАВІТАЦІЙНЕ СОПЛО / Петриченко С.В., Гвоздєв О.В., Олексієнко В.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201903939: заявл. 15.04.2019: опубл. 25.10.2019, бюл. № 20/2019.

Пат. 139071, Україна, МПК F16D 3/00F16D 3/16. Запобіжна пружна муфта. / Петриченко С.В., Тарасенко В.Г., Гвоздєв О.В. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201903945, заявл. 15.04.2019, опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.

Пат. на корисну модель 134293. Україна, МПК (2006): B65B 1/00, B65B 1/04 (2006.01), B65D 77/00. Спосіб пакування сипучих харчових продуктів / Петриченко С.В., Загорко Н.П., Тарасенко В.Г. ТДАТУ. – № u201812294, заяв. 11.12.2018, опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9/2019.

Пат. на корисну модель № 126797, Спосіб теплоізоляції електроконфорки / Лобода О.І., Гвоздєв О.В., Петриченко С.В., Буденко С.Ф., Мазілін С.Д., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. Бюл. № 13/2018 від 10.07.2018

Патент на корисну модель № 89780 Бюлетень бюл. № 8/2014 від 25.04.2014 Змішувач  / Гвоздєв О.В., Петриченко С.В.,Шпиганович Т.О., Мирошниченко О.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 91466 Бюлетень бюл. № 13/2014 від 10.07.2014 Змішувач  / Гвоздєв О.В., Петриченко С.В., Шпиганович Т.О., Дімітров В.Є., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 101362, Бюл. № 17/2015 від 09.2015. Безрешітна дробарка  / Гвоздєв О.В., Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Генчев В.Г., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 101366, Бюл. № 17/2015 від 09.2015. Дробарка  / Гвоздєв О.В., Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Генчев В.Г., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 101367, Бюл. № 17/2015 від 09.2015. Фільтр  / Гвоздєв О.В., Клевцова Т.О., Петриченко С.В., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 101588, Бюл. № 18/2015 від 09.2015. Пристрій для миття коренеплодів  / Гвоздєв О.В., Клевцова Т.О., Петриченко С.В., Паляничка Н.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 101590, Бюл. № 18/2015 від 09.2015. Решітний сепаратор  / Гвоздєв О.В., Клевцова Т.О., Петриченко С.В., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 102914, Бюл. № 22/2015 від 11.2015. Агрегат для потокового приготування комбікормів  / Гвоздєв О.В., Клевцова Т.О., Петриченко С.В., Паляничка Н.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 102917, Бюл. № 22/2015 від 11.2015. Пристрій для подрібнення зерна  / Гвоздєв О.В., Клевцова Т.О., Петриченко С.В., Паляничка Н.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 102918, Бюл. № 22/2015 від 11.2015. Спосіб вимірювання величини тиску опору при подрібненні м'ясної сировини  / Гвоздєв О.В., Клевцова Т.О., Петриченко С.В., Паляничка Н.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 102920, Бюл. № 22/2015 від 11.2015. Агрегат для потокового приготування комбікормів  / Гвоздєв О.В., Клевцова Т.О., Петриченко С.В., Паляничка Н.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 102921, Бюл. № 22/2015 від 11.2015. Лінія подрібнен­ня зерна та класифі­кації продукту  / Гвоздєв О.В., Петриченко С.В., Клевцова Т.О., Паляничка Н.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 102922, Бюл. № 22/2015 від 11.2015. Установка для обрушування насіння  / Гвоздєв О.В., Клевцова Т.О., Петриченко С.В., Паляничка Н.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 102923, Бюл. № 23/2015 від 10.12.2015. Спосіб приготування комбікормів  / Гвоздєв О.В., Клевцова Т.О., Петриченко С.В., Паляничка Н.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 104793, Бюл. № 4/2016 від 25.02.2016. Лінія виробництва комбікормів  / Гвоздєв О.В., Клевцова Т.О., Петриченко С.В., Паляничка Н.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 112202, Бюл. № 23/2016 від 12.12.2016 Лінія виробництва комбікормів  / Гвоздєв О.В., Клевцова Т.О., Петриченко С.В., Паляничка Н.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 112590, Бюл. № 24/2016 від12.2016 Маслоутворювач безперервної дії  / Лисянська Н.В., Петриченко С.В., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 119732, Бюл. № 19/2017 від10.2017 Енергозберігаюча електрична конфорка  / Лобода О.І., Гвоздєв О.В., Петриченко С.В., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Конструкції і розрахунки машин та апаратів переробних виробництв: підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, О. П. Ломейко, В. О. Олексієнко, С. В. Петриченко, А. А. Пупинін, Г. І. Гавдида. – Київ : ПрофКнига, 2021. – 319 с.

Вступ до фаху: Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Ковальов О.О., Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О., Петриченко С.В., Верхоланцева В.О., Колодій О.С.: ТДАТУ. – Мелітополь, 2021. – 180 с.

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції тваринництва: посібник-практикум / К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева, С. В. Петриченко, О. О. Ковальов: ТДАТУ. –К. ПрофКнига, 2020. – 252 с.

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник / ТДАТУ: за ред. Самойчука К.О. – К : ПрофКнига, 2020. – 428с.

ON-LINE ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Ломейко О.П., Тарасенко В.Г. Експлуатація технологічного обладнання, 2021 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Ломейко О.П., Тарасенко В.Г. Монтаж основного технологічного обладнання, 2021 р.

Петриченко С.В., Паляничка Н.О., Тарасенко В.Г. Монтажні інструменти і пристрої, 2021 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Ломейко О.П., Тарасенко В.Г. Організація монтажних робіт, 2021 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Ломейко О.П., Тарасенко В.Г. Підготовка ділянки та обладнання, 2021 р.

Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., Петриченко С.В. Технологічне обладнання для виробництва борошняних кондитерських виробів, 2021 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Загальні відомості про обладнання підприємств з виробництва хлібобулочних виробів, 2020 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Обладнання для вистоювання тіста та випікання хлібобулочних виробів, 2020 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Обладнання для ділення і формування тіста, 2020 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Обладнання для замісу й бродіння тіста, 2020 р.

Олексієнко В.О., Петриченко С.В., Паляничка Н.О. Обладнання для зберігання та транспортування сировини та готових хлібобулочних виробів, 2020 р.

Петриченко С.В., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О. Обладнання для підготовки сировини до виробництва хлібобулочних виробів, 2020 р.

Загорко Н.П., Петриченко С.В. Молоко як сировина для виробництва молочних продуктів
Загорко Н.П., Петриченко С.В. Механізація засолювання та формування ковбасних виробів
Загорко Н.П., Петриченко С.В. Механізація процесів виробництва ковбасного фаршу
Загорко Н.П., Петриченко С.В. Механізація процесів теплової обробки та впакування м’ясопродуктів
Загорко Н.П., Петриченко С.В. Основні властивості м’яса та м’ясопродуктів
Загорко Н.П., Петриченко С.В. Потоково-технологічні лінії та м’ясопереробні підприємства
Загорко Н.П., Петриченко С.В. Технологія виробництва ковбасних виробів
Загорко Н.П., Петриченко С.В. Технологія зберігання та переробки м’ясопродуктів
Загорко Н.П., Петриченко С.В. Технологія і механізація отримання м’ясної сировини
Загорко Н.П., Петриченко С.В. Виробництво цільномолочних продуктів
Загорко Н.П., Петриченко С.В. Загальні технологічні процеси та обладнання для виробництва молочної продукції

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Педагогічна діяльність - доцент кафедри обладання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю Ялпачика

Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми: “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв” №0107U008964"
участь у ХХХІІІ Міжнародній агропромисловій виставці АГРО 2021

Організаційна робота - Виконання обов’язків голови апеляційної комісії II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) 2017, 2018, 2019 роки

Нагороди, заохочення, почесні звання:

19 заохочень (подяки, грошові премії, цінні подарунки) наказами ректора університету.

Член громадської організації «Інтеркультурне гастрономічне коло».

Курс з відеомонтажу в ADOBE PREMIERE PRO

Наукове консультування підприємства згідно з договором № 5 від 1 березня 2018 року з ТОВ «Нововасилівський завод продтоварів»

Договір про співпрацю між Таврійським державним агротехнологічним університетом (м. Мелітополь) та ТОВ “Нововасилівський завод продтоварів”

Договір на створення науково-технічної продукції з ТОВ ВРМ-АГРО

Договір про науково-технічне співробітництво з ННЦ ІМЕСГ 

Договір на створення науково-технічної продукції ЛЮКС АГРОТРЕЙД від 09.07.21 р.