Задосна Наталія Олександрівна

Посада: Асистент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика»

Базова вища освіта: Таврійська державна агротехнічна академія, 2006 рік, спеціальність «Механізація сільського господарства», кваліфікація – інженер -механік

Диплом № АР №28462803

Email: nataliia.zadosna@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • новітні технології в області обладнання переробних та харчових виробництв
  • інтенсифікація процесів післязбиральної обробки сільськогосподарських культур

Досвід наукової та викладацької діяльності: Аспірантка кафедр СГМ та МВЗ з 2012 по 2015 р.р. Відповідальний виконавець наукової теми підпрограми 2 «Розробка технологій і технічних засобів для рослинництва в умовах зрошуваного землеробства півдня України» НДІ МЗПУ ТДАТУ, підрозділу 2.1 «Розробка та удосконалення технологій і технічних засобів післязбиральної обробки сільськогосподарських культур» № держреєстрації 0111U002549 (2013-2020 р.р.)

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2020 р. на посаді асистента кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика».
Види і результати професійної діяльності асистента Задосної Наталії Олександрівни

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

Михайлов Є. В., Задосна Н. О., Афанасьєв О. О. Методичне забезпечення лабораторно-виробничих досліджень пневморешітного сепаратора олійної сировини соняшнику // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 36-45.

Михайлов Є.В., Задосна Н.О., Гузенко В.В. Результати виробничих досліджень та економічна ефективністьпереробки сміттєвих домішок олійної сировини соняшнику // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2020 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. –С. 215-216.

Михайлов Є.В., Задосна Н.О., Чорна Т.С. Дуальне навчання в умовах агротехнологічного закладу вищої освіти України // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 319 -324

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Задосна Н.О. Методичні засади проблеми депопуляції та профорієнтації шляхом розвитку Мелітопольської урбанізації поліцентричного типу // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 531-538

Михайлов Є.В., Чорна Т.С., Задосна Н.О., Ковальов О.О. Отримання лянтеоретичних та практичних навичок студентами при підготовці до роботи та регулюванню насіннєочисної машини // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 565 -571

Михайлов Є.В. Результати виробничих досліджень та економічна ефективність переробки сміттєвих домішок олійної сировини соняшнику/ Є.В. Михайлов, Н.О. Задосна // Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Кам'янець-Подільський, 2019. – С. 36-38.

Пневморешітний сепаратор скальператорного типу із замкненою повітряною системою/ Є.В. Михайлов, А.М. Семенюта, Н.О. Задосна// "Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції": Збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного форуму 21-22 червня 2019 р. Мелітополь, 2019. – С. 20-22.

Михайлов Є.В.Теоретичний аналіз процесу псевдозрідження зернового вороху / Є.В.Михайлов, Н.О. Задосна, О.О. Афанасьєв// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь. – 2019. – Вип. 19, т. 3 . С. 29-36.

Methodological Aspects of Determining Parameters of a Scalper-Type Air-Sieved Separator Airflow /Evgeniy Mikhailov, Marina Postnikova, Natalia Zadosnaia , Oleg Afanasyev // W. (eds.) Euro-Par 2019. LNCS, vol. 2. pp. 133-137. Springer, Heidelberg

Development of Technology for the Hemp Stalks Preparation /Viktor Sheicenko, Igor Marynchenko], Vitaliy Shevchuk, Natalia Zadosnaia// W. (eds.) Euro-Par 2019. LNCS, vol. 2., pp. 223-232. Springer, Heidelberg (2019).

Михайлов Е.В. Повышение эффективности технологии послеуборочной обработки семян подсолнечника /Михайлов Е.В., Задосная Н.А., Чёрная Т.С.// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2017. Вип. 17, т. 2. С. 36-44.

Механізм керування направляючих лопаток пневморешітного сепаратора/ Є.В.Михайлов, Н.О.Задосна, О.О. Афанасьєв [та ін.] //Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь. 2017. Вип. 17, т. 2. С.45-49.

Methodology for determining the parameters of the air flow in a pneuma separator with a closed air system /E.Mikhailov, N.Zadosnaya, N.Rubtsov [and others] Journal of Agriculture and Environment. Taurian state agricultural technological university. Melitopol, 2017 «Luks». Vol. 1, Num. 1. C. 35-40.

Рекомендації щодо обгрунтування комплексу технічних засобів післязбиральної обробки зерна в умовах Півдня України /Є. Михайлов, Є. Сербій, Н. Задосна [та ін.] Науковий журнал «Техніка і технології АПК». № 5(80), Київ, 2016. С. 28-30.

Михайлов Є.В.Удосконалення пневмосепаруючої камери пневморешітного сепаратора із замкненою повітряною системою. / Є.В. Михайлов, О.О. Афанасьєв, Н.О. Задосна// Вісник Сумського національного аграрного університету. - Суми, 2016. – Вип.10, т. 2. – С. 96 - 99.

Михайлов Є.В. Показники роботи підприємств олійно-переробної галузі Запорізької області і напрямки підвищення її ефективності / Є.В. Михайлов, Н.О. Задосна, П.С. Мордарьов // Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, 2016. Вип.10, т. 2. С. 118 – 122.

Михайлов Є.В. Теоретичні дослідження руху сміттєвих частин олійної сировини соняшнику у повітряному потоці пневмосепаратора. /Є.В. Михайлов, Н.О. Задосна, М.О. Рубцов //Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2016. Вип. 6, т. 3. С. 196-203.

Михайлов Є.В. Пневморешітний сепаратор із замкненою повітряною системою. /Є.В. Михайлов, О.О. Афанасьєв, Н.О. Задосна// Сучасні проблеми землеробської механіки: XVII Міжнар. наук. конф. 17 - 18 жовтня 2016 р. – Суми , 2016. - С. 56 - 58.

Михайлов Є.В., Задосна Н.О., Мордарьов П.С. Напрямки підвищення ефективності економічного розвитку олійно - переробної галузі Запорозької області. / Є.В. Михайлов, Н.О. Задосна, П.С. Мордарьов// Сучасні проблеми землеробської механіки: XVII Міжнар. наук. конф. 17 - 18 жовтня 2016 р. – Суми , 2016. - С. 58 - 60.

Михайлов Є.В.Удосконалення пневморешітного сепаратору зернового вороху /Є.В. Михайлов., Н.О. Задосна, О.О. Білокопитов// Науковий журнал «Інженерія природовикористання». Харків, 2015, №1(3). С. 61-63.

Михайлов Є.В. Методика встановлення та визначення параметрів і режимів роботи пневморешітного сепаратору зернового вороху /Є.В. Михайлов., Н.О. Задосна, О.О. Білокопитов// Науковий журнал «Інженерія природовикористання». Харків, 2015, №1(3). С. 44-49.

Михайлов Є.В. інтенсифікації процесу попередньої очистки зерна та олійної сировини соняшнику/Є.В. Михайлов., Н.О. Задосна//. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: Мелітополь, 2015. Вип. 5, т. 2. С. 41-49.

Задосна Н.О.Передумови визначення параметрів і режимів роботи машини попередньої очистки зерна /Н.О. Задосна// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2015. Вип. 15, т. 4. С. 167-172.

Обгрунтування параметрів та режимів роботи пневмосепаратора попередньої очистки олійної сировини соняшнику / Є.В. Михайлов, Н.О. Задосна, Г.В. Теслюк, М.О. Рубцов // Вісник ДДАЕУ. Дніпропетровськ, 2015. №4 (38). С. 91-95.

Задосна Н.О. Аеродинамічні властивості складових олійної сировини соняшнику/Н.О. Задосна// Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК. Матеріали міжнародної. науково-практичної. конференції ТДАТУ. Мелітополь, 2015. Т. 4: Технічні науки, ч. 2. С. 53-55.

Задосна Н.О. Условия обоснования параметров и режимов работы пневмосепаратора масличного сырья подсолнечника /Н.О. Задосна// Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції. Кіровоград, 2015. С. 96-98.

Задосна Н.О. Методика визначення якісних показників роботи повітрярозподільного пристрою машини попереднього очищення зерна / Н.О. Задосна, О.О. Білокопитов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з питань природного агровиробництва в Україні, проблем становлення, перспектив розвитку. Дніпропетровськ, 2015. - С. 60-62.

Задосная Н.А.Аспекты обоснования параметров и режимов работы пневмосепаратора масличного сырья подсолнечника /Н.А. Задосная//MOTROL Commission of Motorization and Power industry in Agriculture Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, –Volume 17, № 9. –2015, – р. 43 – 49.

Пневморешетный сепаратор зерна с замкнутой воздушной системой /Е.В Михайлов, А.А. Белокопытов, Н.А. Задосная // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2014. Вип. 4, т. 2. С. 98 – 103.2.

Михайлов Е.В. Обоснование параметров технологических процессов послеуборочной обработки зерна с использованием имитационного моделирования /Е.В. Михайлов, А.А. Белокопытов, Н.А. Задосная// Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наукових праць УкрНДІПВТ. – Дослідницьке, 2013. – Кн. 2. - Вип.17 (31). – С. 68-75.

Михайлов Е.В. Свойства семян подсолнечника и показатели качества масличного сырья, поступающего на Мелитопольский маслоэкстракционный завод/Е.В. Михайлов, Н.А. Задосная// Праці таврійського державного агротехнологічного університету. Вип.13. т.3. Мелітополь: ТДАТУ, 2013. С. 118 – 123.

Аналіз пневмосепаруючих систем зерноочисних машин та удосконалення їх класифікації/ Михайлов Є.В., Білокопитов О.О., Задосна Н.О. [та ін.] Праці таврійського державного агротехнологічного університету: Вип.12.т.5.: – Мелітополь, 2012. С. 50–60.

ПАТЕНТИ

Пат. № 97812 U Україна, МПК В07В1/28. Пневморешітний сепаратор /Є. В. Михайлов, Н.О. Задосна – № u2014 075456: заявл.04.11.20146: опубл. 25.04.2015, Бюл.№ 12.

Пат. № 98383 U Україна, МПК В07В1/28. Пневморешітний сепаратор /Є. В. Михайлов, Н.О. Задосна – № u2014 12226: заявл.13.11.2014: опубл. 27.04.2015, Бюл.№ 8.

Пат. № 105152 U Україна, МПК В07В1/28. Пневморешітний сепаратор /Є. В. Михайлов, Н.О. Задосна – № u2015 07760: заявл.06.12.2016: опубл. 10.03.2016, Бюл.№ 5.

Пат. № 116021 U Україна, МПК В07В1/28. Пневморешітний сепаратор /Є. В. Михайлов, Н.О. Задосна, О.О. Афанасьєв – № u2016 09901: заявл. 26.09.2016:опубл. 10.05.2017, Бюл.№ 9.

Пат. № 11892 U Україна, МПК В07В1/28. Пневморешітний сепаратор із замкненою повітряною системою/Є. В. Михайлов, Н.О. Задосна, О.О. Афанасьєв – № u2016 12417:заявл.06.12.2016: опубл. 11.09.2017, Бюл.№ 17.

Пат. № 126105 U Україна, МПК В07В1/28. Пневморешітний сепаратор із замкненою повітряною системою/Є. В. Михайлов, Н.О. Задосна, А.М. Аюбов, П.С. Мордарьов, Ю.Б. Довгополий, О.О. Афанасьєв № u2017 12113:заявл.08.12.2017: опубл. 11.06.2018, Бюл.№ 11.

Пат. № 129349 U Україна, МПК В07В1/28. Пневморешітний сепаратор із замкненою повітряною системою /Є. В. Михайлов, Н.О. Задосна, О.О. Афанасьєв № u 2018 050866: заявл. 08.05.2018:опубл. 25.10.2018, Бюл.№ 20.

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник / ТДАТУ: К. О. Самойчук, В. С. Бойко, В. О. Олексієнко та ін. – Мелітополь: Вид. «ММД», 2020. – 428с.

Mykhailov Ye., Golebiewski J., Kiurchev S., Hutsol Т., Kolodii O., Nurek T., Glowacki Sz., Zadosna N., Verkholantseva V., Palianychka N., Kucher О. Economic and technical efficiency of sunflower seed processing. Monograph. – Warszawa: 2020. – 158 с.

Є.В. Михайлов, С.В. Кюрчев, О.С. Колодій, Н.О. Задосна, В.О. Верхоланцева, Л.М. Чернишова, Н.О. Паляничка Технічні засоби післязбиральної обробки насіння соняшнику/.- Мелітополь, видавничо - поліграфічний центр ТОВ “Форвардпресс„.-2019р. - 203 с.

Навчальні дисципліни