Снимок

Ялпачик Федір Юхимович народився 17 вересня 1947 року в м. Мелітополі. В 1964 році закінчив середню школу № 25.

Свою трудову діяльність в МІМСГу розпочав у 1967 році на посаді лаборанта кафедри деталей машин. В 1968 році Федір Юхимович призначається на посаду завідуючого лабораторії цієї кафедри. В 1970 він закінчує заочне відділення нашого учбового закладу і в цьому ж році призивається на військову службу.

Після закінчення військової служби Федір Юхимович повертається в рідний інститут на кафедру ОВЗ. В 1972 році його переводять на кафедру ремонту машин спочатку старшим лаборантом, а з 1974 року він стає завідуючим лабораторії цієї кафедри.

В 1976 році Ялпачика Ф.Ю. призначають асистентом на кафедру теплотехніки та гідравліки.

В 1979 році Ялпачик Федір Юхимович захищає кандидатську дисертацію «Дослідження ущільнення шарових важелів перемикання золотників розподілювачів тракторних гідросистем з метою підвищення їх післяремонтного ресурсу», і йому присуджується вчена ступінь кандидат технічних наук.

В 1980 році він обирається на посаду старшого викладача кафедри механізації тваринництва, а з 1982 року на посаду доцента цієї кафедри.

В 1990 році Федір Юхимович – заступник декану факультету механізація сільського господарства.

В 1998 році Ялпачика Ф.Ю. призначають на посаду завідуючого кафедрою механізація переробки сільськогосподарської продукції, а в 2000 році на посаду декана факультету механізації сільського господарства.

За сумлінне ставлення до праці та активну участь у громадському житті академії у 2002 році Федіру Юхимовичу присвоєно знак «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня».

В 2005 році Ялпачика Ф.Ю. призначають на посаду декана факультету переробки та зберігання продукції сільського господарства.

З 2007 року Федір Юхимович очолює кафедру «Обладнання переробних і харчових виробництв».

У 2009 році одержав звання “Відмінника аграрної освіти та науки” II cтупеня.

У 2013 році отримав сертифікат професора.Взяв участь у роботі випускових кафедр науково-методичного семінару  завідувачів випускових кафедр за напрямом підготовки 6.05.05.03 “машинобудування” зі спеціальності 7(8)05050313 ОПХВ

Грамоту, за багаторічну сумлінну працю,високий професіоналізм,вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для сільського господарства Запорізької області та з нагоди 140-річного ювілею заснвання ТДАТУ,одержав у 2014 році.

Успішне поєднання навчальної, методичної та наукової діяльності відображене у 200 наукових працях, навчальних посібниках та підручниках, з проблем механізації переробки та зберігання продукції сільського господарства. Під керівництвом Федора Юхимовича захистилося п ‘ять аспірантів . В 2010 році йому присвоєно звання професора кафедри ОПХВ.

За 48 років праці в колективі учбового закладу, Ялпачик Ф.Ю. проявив себе обдарованим педагогом, вченим та організатором. Він користувався заслуженим авторитетом і повагою серед колег і студентів.