Метою роботи студентського наукового гуртка є пошук ефективних рішень проблем утилізації сміття, аналіз перспективних для впровадження на території України нетрадиційних джерел енергії. Крайнє в осінньому семестрі засідання наукового гуртку за проблематикою альтернативних енерготехнологій та проблем утилізації сміття було проведено 07 грудня 2021 року. Очолює науковий гурток к.т.н., асистент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика Ковальов О. О. Студентський актив представляють студенти 31 ГМ гр., К. С. Кузьмін., К. Г. Пачко., В.Г. Крєстов, студентки 11 МБГМ гр  Мацулевич Ю.О. та 21 МБГМ Мехтієва С.М.

Засідання гуртку відбувались по понеділках на 4 парі в аудиторії 8.305 по розкладу зеленого тижня. Заняття наукового гуртка проходили відповідно до затвердженого завідуючим кафедрою ОПХВ календарного плану, зокрема в цьому навчальному семестрі на його засіданнях було:

– розглянуто перспективні напрямки модернізації відомих способів утилізації сміття та технологічних відходів;

– здійснено пошук технологічних рішень для утилізації сміття в межах невеликих міст та окремих підприємств;

– проаналізовано перспективні види тари та упаковки.

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, з початку жовтня до середини листопада зустрічі членів гуртку відбувались на базі онлайн-платформи Zoom. Окрему увагу членами гуртку було приділено розгляду терміну «академічна доброчесність» та шляхам її забезпечення, отримані результати у вигляді тез доповідей було представлено на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Отримані в ході досліджень результати пройшли апробацію на ІІІ Міжнародній науково-практичної Інтернет-конференції (01-26 листопада 2021 р). «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі», ІІ  Всеукраїн. наук.-практ.  Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України», другій міжнародній науково-практичній інтернет-конференції, 23 листопада 2021 р «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв» та викладені у вигляді 10 тез доповідей за матеріалами цих конференцій, серед яких:

  • Болтянський О.В., Ковальов О.О., Колодій О.С. Використання інформаційно-цифрових технологій в сільському господарстві. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-26 листопада 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – 417 – 421 с.
  • Ковальов О. О. Забезпечення академічної доброчесності шляхом впровадження занять з академічного письма. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-26 листопада 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – 648 – 649 с.
  • Крєстов В.Г., Ковальов О.О. Студентський погляд на причини академічної не доброчесності та можливі шляхи їх мінімізації. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (Мелітополь, 01-26 листопада 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – 654 – 656 с.
  • Тарасенко В. Г., Петров В. О., Ковальов О. О. Використання харчових відходів на підприємствах харчової промисловості та готельно-ресторанного бізнесу // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 215-216.
  • Крєстов В.Г., Самойчук К.О., Ковальов О.О. Академічна доброчесність як основа якісної освіти. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України: матеріали  ІІ  Всеукраїн. наук.-практ.  Інтернет-конференції / ТДАТУ: ред. кол. С. В. Кюрчев, О.В. Пеньов, Е. К. Посвятенко [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – 50– 52 с.
  • Фірсова О. М., Дмитревський Д. В., Ковальов О.О. Аналіз причин низької динаміки розвитку геотермальної енергетики в Україні. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України: матеріали  ІІ  Всеукраїн. наук.-практ.  Інтернет-конференції / ТДАТУ: ред. кол. С. В. Кюрчев, О.В. Пеньов,  Е. К. Посвятенко [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – 53– 55 с.
  • Пачко К.Г., Червоний В.М., Ковальов О. О. Аналіз факторів, що обумовлюють низьку динаміку розвитку геотермальної енергії в Україні. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України: матеріали  ІІ  Всеукраїн. наук.-практ.  Інтернет-конференції / ТДАТУ: ред. кол.  С. В. Кюрчев, О.В. Пеньов,  Е. К. Посвятенко [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – 79– 81 с.
  • Пачко К.Г., Ковальов О. О. Кодекс честі групи як орієнтир для дотримання норм академічної доброчесності студентами ВНЗ. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України: матеріали  ІІ  Всеукраїн. наук.-практ.  Інтернет-конференції / ТДАТУ: ред. кол.  С. В. Кюрчев, О.В. Пеньов,  Е. К. Посвятенко [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – 90– 92 с.
  • Мехтієва С.М., Дідур В. В., Ковальов О. О. Недоліки геотермальної енергетики. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України: матеріали  ІІ  Всеукраїн. наук.-практ.  Інтернет-конференції / ТДАТУ: ред. кол.  С. В. Кюрчев, О.В. Пеньов,  Е. К. Посвятенко [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – 100– 102 с.
  • Крєстов В.Г., Ковальов О.О. Переваги геотермальної енергетики. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України: матеріали  ІІ  Всеукраїн. наук.-практ.  Інтернет-конференції / ТДАТУ: ред. кол. С. В. Кюрчев, О.В. Пеньов, Е. К. Посвятенко [та ін.]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – 107– 109 с.

Інші матеріали досліджень та отримані результати будуть опубліковані в збірнику наукових праць магістрантів та студентів, що планується до видання на початку 2022р.

Олександр КОВАЛЬОВ

к.т.н., асистент кафедри ОПХВ імені професора Ф. Ю. Ялпачика