Пошук ефективних варіантів заміни традиційних джерел отримання електричної енергії, проблеми організації побуту в містах, зокрема вирішення проблеми утилізації сміття та відходів є актуальними проблемами сьогодення. Саме пошуком ефективних способів їх вирішення переймались учасники постійно діючого наукового гуртка за напрямом “Альтернативні енерготехнології та проблеми утилізації сміття”. Засідання гуртку проходили через середу на 4 парі в аудиторії 8.305 по розкладу червоного тижня. Очолює науковий гурток асистент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика О. О. Ковальов. Студентський актив представляють студенти 41 ГМ гр. І. О. Водяницький., 31 ГМ гр., К. С. Кузьмін., 31 ГМ гр. К. Г. Пачко.

Заняття у науковому гуртку проходили згідно затвердженого завідуючим кафедрою ОПХВ календарного плану, крайнє засідання відбулось 09.12.2020р. Зокрема в цьому навчальному семестрі на засіданнях наукового гуртку було зроблено:

– аналіз відомих способів утилізації сміття та технологічних відходів;

– огляд перспективних напрямків утилізації сміття, твердих побутових та технологічних відходів у галузі сільського господарства;

– пошук технологічних рішень для утилізації сміття в межах невеликих міст та окремих підприємств.

Зважаючи на стрімке поширення штаму хвороби COVID-19 та погану епідеміологічну ситуацію, з початку листопада зустрічі членів гуртку проходили в онлайн-режимі на базі платформи Zoom. Отримані в ході досліджень результати включають в себе 6 тез доповідей, серед яких:

  • Пачко К.Г., Ковальов. О.О. Обґрунтування можливості створення Мелітопольської агломерації поліцентричного типу. Матеріали VIII всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2020 року (01-18 листопада 2020 р). т.2 с.23.
  • Водяницький І.О., Ковальов. О.О. Оцінка потенціалу для створення Мелітопольської агломерації. Матеріали VIII всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2020року (01-18 листопада 2020 р). т.2. с.28.
  • Кузьмін К.С., Ковальов О.О., Колодій О.С. Перспективи отримання енергії від вібраційних ефектів. Матеріали VIII всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2020року (01-18 листопада 2020 р). т.2. с.29.
  • Пачко К.Г., Ковальов О.О., Колодій О.С. Аналіз раціональних технологій утилізації сміття. Матеріали VIII всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2020року (01-18 листопада 2020 р). т.2. с.30.
  • Кльованик А.О., Колодій О. С., Ковальов О. О. Дослідження руху насіння в аспіраційному каналі пневмогравітаційного сепаратора. Матеріали VIII всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2020року (01-18 листопада 2020 р). т.2. с.33.
  • Лощинін Д.К., Колодій О. С., Ковальов О. О.  Дослідження пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника у ТОВ «ЗОРЯ». Матеріали VIII всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2020року (01-18 листопада 2020 р). т.2. с.34.

Наведені матеріали опубліковані у вигляді студентських тез доповідей у матеріалах VIII всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2020року.

Інформаційний супровід:         асистент кафедри ОПХВ  Олександр Ковальов