07.12.2021р. було проведене засідання наукового гуртку, керівниками якому є к.т.н., доцент Ломейко О.П. та  асистент Пупинін А.А. До студентського активу гуртка входять здобувачі вищої освіти 11МБ ГМ групи Тішин В.С.,  41 ГМ групи Заліканов К.С. та 21 СГМ групи Мережко І.Ю.

Були підведені результати роботи гуртку за 1 півріччя  2021-2022 навчального року.

Робота гуртку проводилась через вівторок по розкладу занять на зелений тиждень на 4-й парі згідно плану робіт, затвердженого завідуючим кафедрою ОПХВ імені Ф.Ю. Ялпачика. Зокрема до впровадження дистанційної форми навчання активом групи на базі аудиторій кафедри проведено:

– у вересні члени гуртку переймались аналізом перспективних напрямів відновлення працездатності корпусних деталей обладнання;

– у жовтні колективом групи на основі класифікації робочих органів тістообробних машин, вирішувалась задача визначення факторів, які впливають на якість тістової заготовки при виробництві борошняних кондитерських виробів.

Під час роботи наукового гуртку  студенти знайомились з найбільш цікавими та актуальними питаннями, пов’язаними із обслуговуванням обладнання в переробній промисловості, обговорювали актуальні проблеми, які цікавлять студентів й дають їм можливість розширити межі власного уявлення про переробну галузь.

Під час карантину керівники наукового гуртку ініціювали його дистанційну роботу, під час якої за допомогою платформи Zoom учасники гуртку збиралися на заплановані засідання.

Крім постійних членів гуртка, деякі засідання відвідували й інші студенти.

За звітний період було заслухано 4 доповіді студентів з відповідної планової тематики. Обговорення кожної доповіді супроводжувалось відповідною дискусією.

Дистанційно проводилась підготовка до Другої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв» яка відбулась на базі кафедр «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» і «Харчових технологій та готельно-ресторанної справи»  Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 23 листопада 2021 року.

Була запланована  участь у секції «Удосконалення процесів і технологій виробництва харчової продукції та переробки сільськогосподарської сировини». За результатами роботи наукового гуртка членами групи було написано та опубліковано чотири тези-доповіді:

Олексієнко В. О., Пупинін А. А., Заліканов К. С. Обгрунтування конструкції пляшкомийної машини технологічної лінії розливу пива // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 52-54.

Олексієнко В. О., Пупинін А. А., Тішин В. С. Обгрунтування конструкції барабанного вакуум-фільтру для промивки крохмалю // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 61-63.

Олексієнко В. О., Пупинін А. А., Мережко І. Ю. Обгрунтування модернізації технологічної лінії виробництва короткорізаних макаронних виробів // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред.  В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 120-121.

Олексієнко В. О., Пупинін А. А., Тішин В. С. Обгрунтування модернізації млина двосортового помелу з впровадженням вітамінізації борошна // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 161-163.

В цілому діяльність студентського наукового гуртку було організовано на високому рівні відповідно до напрямів та змісту наукової діяльності кафедри в цілому.

 

Андрій ПУПИНІН 

асистент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика