Лабораторна робота Збирання-розбирання типових вузлів обладнання харчових виробництв проводиться під час здобуття робітничої професії 7223 «Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції».  Мета заняття: закріплення теоретичних знань з технології виконання робіт по розбиранню вузлів та агрегатів технологічного обладнання галузі. Одержання практичних навичок в користуванні стандартним і спеціальним монтажним інструментом та пристосуваннями, вивчення специфічних прийомів розбирання складальних одиниць.

Розбирання технологічного обладнання на агрегати та вузли, наступне їх очищення і мийка, а потім розбирання на деталі з послідуючою мийкою від усіляких забруднень є підготовчими, але дуже відповідальними операціями. Від якості цих робіт залежить збереженість деталей і придатність для повторного використання (деталі із допустимим зносом) і також для відновлення. Встановлено, що за рахунок удосконалювання розбирально-мийних робіт частка повторного використання, наприклад, підшипників може бути збільшена на 15…20%, кріпильних та інших стандартних деталей та нормалей – на 25…45%. Розбиральні роботи у технологічному процесі є найбільш трудомісткими і малопродуктивними, тому що і на даний час вони недостатньо оснащені сучасним механізованим устаткуванням, пристосуваннями, оснасткою. Аналіз сучасного стану підприємств харчової та переробної промисловості (особливо малих і середніх) показує, що на більшості з них ремонтні служби використовують ручний універсальний монтажний інструмент і мускульну силу. Виконання даної лабораторної роботи дасть змогу осмислити сутність процесу розбирання і у подальшій професійній діяльності поліпшувати технологію і оснащення цього процесу. Відомо, що у процесі експлуатації кріпильні вироби та сполучення деяких деталей у силу різних причин (наявність стопорних пристроїв, корозія, старіння, міжмолекулярна взаємодія, вплив пофарбування та інших причин) потребують збільшених зусиль для їх роз’єднання, наприклад, для розбирання різьбових з’єднань обладнання, яке пропрацювало декілька років, потрібний механізований інструмент із обертаючим моментом, що перевищує в 1,2…2,5 рази обертаючий момент, необхідний при складанні нових з’єднань тих же типорозмірів.

При проведенні робіт потрібно дотримуватися правил техніки безпеки за вимогами ГОСТ 12.4.113-82 ССБТ Работы учебные лабораторные. Общие требования безопасности.

Загальні вимоги: До лабораторної роботи допускаються студенти, які пройшли інструктаж по техніці безпеки, про що був зроблений відповідний запис у реєстраційному журналі. При підготовці до лабораторної роботи:

  • до початку лабораторної роботи кожен студент зобов’язаний ознайомитися з правилами безпеки при виконанні роботи;
  • не починати виконання експериментальної частини роботи без відповідного розпорядження викладача або лаборанта.

Під час виконання роботи:

  •  не тримати на робочому місці сторонні предмети;
  •  не переходити самовільно на інші робочі місця і не пересуватися без потреби, по лабораторії;
  • під час розбирання надійно кріпити вузли, що розбираються;
  •  у процесі розбирання зняті, відокремлені деталі та кріпильні вироби акуратно у відповідному порядку розташовувати на монтажному столі, деталі, які можуть скочуватися укладати у лежаче положення;
  • операції по розбиранню проводити по черзі, не заважати один одному, при роботі удвох слідкувати за положенням рук партнера з метою не завдати йому травм;
  • не скупчуватись навколо робочого місця, дбати про вільні проходи до аптечки та інвентарю пожежогасіння.