Успішний педагог сьогодні той, хто має на своєму рахунку реалізовані наукові проекти, спільні публікації із зарубіжними партнерами і обов’язково – міжнародні закордонні стажування; знає, як працювати із сучасним студентом, мотивувати його, організувати освітній процес та обирати найефективніші методи, форми і технології навчання.

Для забезпечення потреб професійної свідомості та розвитку професійних компетенцій сучасного освітнього простору, д.т.н., доцент, зав. кафедрою ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Самойчук Кирило Олегович  пройшов стажуваня у Вищій Школі Лінгвістичній (Ченстохов, Республіка Польща) за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування (освітньо-професійна програма «Обладнання переробних і харчових виробництв»)

В рамках Європейського освітнього проекту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» Вища Школа Лінгвістична в Ченстохові пропонує програму закордонного стажування під час якого опановується проектний підхід до організації навчального процесу, розробляються та подаються власні обмінні, навчальні та дослідницькі проекти для отримання фінансування зі спеціальних фондів ЄС. Відбувається знайомство з можливостями реалізації принципу мобільності студентів та викладачів через використання фондів ЄС.

Важливим аспектом проходження закордонного стажування стало налагодження корисних зв’язків з польськими колегами, які дали початок плідній співпраці в науковій та освітній діяльності; отримання нових теоретичних знань, опануваня унікальних методик, набуття важливого досвіду практичної роботи у закордонному університеті.

Програмою стажування було передбачено:

1

Завершальним етапом курсу стажування стало написання і захист проекту на тему «Мотивація освітньої та пізнавальної діяльності студентів машинобудівної галузі обладнання переробних і харчових виробництв».

За результатами стажування отриманий сертифікат відповідно до вимог чинного  законодавства та положень Міністерства освіти та науки України.

2

Інформаційний супровід: д.т.н. Кирило Самойчук