Снимок
Атестація студентів спеціальності “Галузеве машинобудування”, що навчаються за дуальною формою за 1 семестр 2019-2020 н.р. (куратор к.т.н., доц. Тарасенко В.Г.)

За кафедрою ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика закріплені студенти спеціальності “Галузеве машинобудування”, що навчаються за дуальною формою навчання. Впровадження дуальної форми навчання має на меті усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолання розриву між теорією і практикою, освітою і виробництвом та підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. На початку […]

Снимок
Атестація студентів спеціальності «Галузеве машинобудування», що навчаються за дуальною формою навчання

На кафедрі ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика 11 грудня 2019 р. відбулась атестація студентів, що навчаються за дуальною формою навчання. Основним завданням впровадження дуальної форми навчання є усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолання розриву між теорією і практикою, освітою і виробництвом, підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. Дуальне […]

IMG-bd5a2a6b1d0768b8be3dea4354dd52de-V
Атестація здобувачів вищої освіти за дуальною формою навчання на кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за 1сем. 2019-2020 н.р. (куратор Циб В.Г.)

Національна система освіти має багаторічний досвід поєднання роботи з навчанням у різних форматах, зокрема у форматі практичної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Проблемою, яка потребує розв’язання, є недостатній рівень готовності багатьох випускників до самостійної професійної діяльності на відповідних здобутій освіті первинних посадах. Згідно з положенням “Про порядок організації та проведення дуального навчання в […]