IMG-7f6cc5896de953fb7a833d8369aefb24-V
Про хід дуального навчання на кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика

В другому семестрі 2020-2021 навчального року на кафедрі проходять навчання за дуальною формою 22 здобувача вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». З них 20 студентів освітнього ступеню «Бакалавр» і 2 магістри.

1
Досвід проведення лабораторних занять з дисципліни “Процеси і апарати” на кафедрі ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика у дистанційному режимі

В умовах встановленого карантину і запровадження посилених протиепідемічних заходів у м. Мелітополі і Запорізької області з 12.04.2021 р. у ТДАТУ студенти навчаються дистанційно. Серед інструментів дистанційного навчання, які використовуються при вивченні дисципліни “Процеси і апарати”, широко використовується Освітній портал ТДАТУ, відео конференції за допомогою сервісу Zoom, електрона пошта, месенджери тощо.

Сертифікат Ломейко
Участь у тренінгу «Впровадження елементів дуального навчання в навчальний процес»

З 18 по 29 січня 2021 року за ініціативи компанії EY Ukraine на базі Харківського національного аграрного університету ім. В. Докучаєва у дистанційному режимі відбувся тренінг «Впровадження елементів дуального навчання в навчальний процес».

IMG-a52019177c56239cbbc64bc02426f4dc-V
Забезпечення високої якості підготовки фахівців зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за допомогою дуального навчання

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного є одним з закладів вищої освіти, що увійшов до пілотного проекту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Тому в нашому університеті активно впроваджується дуальна форма здобуття освіти, особливо на механіко-технологічному факультеті.

изображение_viber_2020-10-20_08-54-53
Підвищення рівня фахової компетентності студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”

У 1семестрі 2020-2021 навчального року за доцентом Олексієнко В.О. було закріплено 12 студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», за тристоронніми договорами з 10 підприємствами-партнерами.

Снимок
Атестація студентів спеціальності “Галузеве машинобудування”, що навчаються за дуальною формою за 1 семестр 2019-2020 н.р. (куратор к.т.н., доц. Тарасенко В.Г.)

За кафедрою ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика закріплені студенти спеціальності “Галузеве машинобудування”, що навчаються за дуальною формою навчання. Впровадження дуальної форми навчання має на меті усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолання розриву між теорією і практикою, освітою і виробництвом та підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. На початку […]

Снимок
Атестація студентів спеціальності «Галузеве машинобудування», що навчаються за дуальною формою навчання

На кафедрі ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика 11 грудня 2019 р. відбулась атестація студентів, що навчаються за дуальною формою навчання. Основним завданням впровадження дуальної форми навчання є усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх фахівців, подолання розриву між теорією і практикою, освітою і виробництвом, підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. Дуальне […]

IMG-bd5a2a6b1d0768b8be3dea4354dd52de-V
Атестація здобувачів вищої освіти за дуальною формою навчання на кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за 1сем. 2019-2020 н.р. (куратор Циб В.Г.)

Національна система освіти має багаторічний досвід поєднання роботи з навчанням у різних форматах, зокрема у форматі практичної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Проблемою, яка потребує розв’язання, є недостатній рівень готовності багатьох випускників до самостійної професійної діяльності на відповідних здобутій освіті первинних посадах. Згідно з положенням “Про порядок організації та проведення дуального навчання в […]