опхв книга
Нові електронні посібники для вивчення дисципліни “Технологічне обладнання галузі”

З метою підвищення якості освіти та для покращення методичного забезпечення при вивченні дисциплін «Технологічне обладнання галузі» та “Технологічне обладнання харчової промисловості” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»  та 181 «Харчові технології» викладачами кафедри були розроблені електронні навчальні посібники:

пиво опхв
Нові електронні посібники які рекомендовані для вивчення дисципліни “Інноваційні технології та обладнання галузі”

Викладачами кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика були розроблені нові електронні посібники які рекомендовані для вивчення дисципліни ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”.

Снимок
Електронні посібники для вивчення дисципліни “Альтернативні джерела енергії”

Важливою умовою успішного навчання є інтерес студента до досліджуваного предмета, ходу навчання та його результату. Інтерес до предмета, пов’язаний з безліччю факторів, а саме змістом предмета, організацією освітнього процесу, системою оцінювання знань, особистими якостями викладача, мотиваціями студентів, атмосферою в колективі.

Снимок
Електронні посібники для вивчення дисципліни “Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання”

Згідно з європейськими стандартами кредитно-модульної системи освіти самостійна робота поступово перетворюється на провідну форму організації освітнього процесу. Її роль у закладах вищої освіти настільки зросла, що її доводиться спеціально планувати, створювати для неї спеціальні форми, методи та засоби навчання.

Снимок
Електронні посібники для вивчення дисциплін “Технологічне обладнання галузі” та “Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв”.

Навчання – це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці.