изображение_viber_2021-03-01_10-33-422
Відбувся комплексний державний екзамен за фахом у ВСП «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ»

26 лютого у ВСП «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ» здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» складали комплексний державний екзамен.

изображение vibeпапаr
Використання сучасних технологій для підвищення якості освіти

Підтримання уваги студентів до матеріалу, який надає викладач з огляду на відомі факти відносно критичного часу зацікавленості студентів з початку пари являє собою одну з складних задач, яку щодня має вирішувати кожен викладач. Особливо важко забезпечити увагу до матеріалу в другій половині робочого дня на лекційних заняттях.

патент
Одразу 2 патенти отримав член наукового гуртка за тематикою оптимізації процесу диспергування молочних емульсій студент 31 ГМ Кирило Кузьмін

Фундаментом для наукової творчості студентів є отримані в процесі навчання знання, наявність яких забезпечує продуктивну інтелектуально-розумову діяльність, спрямовану на вирішення технічних задач в галузі обладнання переробних і харчових виробництв.

Безымянный2
Кураторська година магістрантів спеціальності Галузеве машинобудування

1 грудня 2020 року відбулась онлайн зустріч здобувачів вищої освіти 21МБГМ групи спеціальності Галузеве машинобудування з куратором зав. каф. ОПХВ імені проф. Ф.Ю. Ялпачика Кирилом Самойчуком. На кураторській годині були присутні декан ф-ту МТ Сергій Кюрчев і заступники декана Валентина Верхоланцева і Надія Паляничка.

7
Кураторська година в 11 ГМ групі проведена онлайн

У сучасних умовах продовження дистанційного навчання в університеті з метою запобігання поширенню хвороби в ТДАТУ, як академічні заняття, так і виховні кураторські години проходять в режимі онлайн.

1
Кураторська година 22 СГМ групи щодо порядку складання ПМК 2 та сесії в умовах пандемії.

2 грудня 2020 року на платформі Zoom відбулась кураторська година 22 СГМ групи механіко-технологічного факультету. В заході прийняли участь куратор групи доцент Сергій Петриченко, заступник декана механіко-технологічного факультету доцент Валентина Верхоланцева та студенти групи.

20201028_103922
Відкрита лекція доцента Бойка В. С. на кафедрі ОПХВ імені професора Ф. Ю. Ялпачика

Відкриті заняття являються важливим елементом методичної роботи викладача університету, і сприяють активізації творчої професійної діяльності та стимулювання постійної фахової освіти та якісного викладання.

20201021_090745
Розгляд питань академічної доброчесності на кураторській годині в 11 ГМ групі

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових досягнень.