0000000
Підвищення якості навчання при впровадженні до навчального процесу мультимедійних засобів

Однією з умов зацікавленості здобувачів вищої освіти є забезпечення наочності в матеріалі, що надається викладачем під час заняття. Для цього викладачі можуть представляти інформацію в формі презентації,

опхв книга
Нові електронні посібники для вивчення дисципліни “Технологічне обладнання галузі”

З метою підвищення якості освіти та для покращення методичного забезпечення при вивченні дисциплін «Технологічне обладнання галузі» та “Технологічне обладнання харчової промисловості” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»  та 181 «Харчові технології» викладачами кафедри були розроблені електронні навчальні посібники:

1
Досвід проведення лабораторних занять з дисципліни “Процеси і апарати” на кафедрі ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика у дистанційному режимі

В умовах встановленого карантину і запровадження посилених протиепідемічних заходів у м. Мелітополі і Запорізької області з 12.04.2021 р. у ТДАТУ студенти навчаються дистанційно. Серед інструментів дистанційного навчання, які використовуються при вивченні дисципліни “Процеси і апарати”, широко використовується Освітній портал ТДАТУ, відео конференції за допомогою сервісу Zoom, електрона пошта, месенджери тощо.

изображение_viber_2021-03-01_10-33-422
Відбувся комплексний державний екзамен за фахом у ВСП «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ»

26 лютого у ВСП «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ» здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» складали комплексний державний екзамен.

изображение vibeпапаr
Використання сучасних технологій для підвищення якості освіти

Підтримання уваги студентів до матеріалу, який надає викладач з огляду на відомі факти відносно критичного часу зацікавленості студентів з початку пари являє собою одну з складних задач, яку щодня має вирішувати кожен викладач. Особливо важко забезпечити увагу до матеріалу в другій половині робочого дня на лекційних заняттях.

патент
Одразу 2 патенти отримав член наукового гуртка за тематикою оптимізації процесу диспергування молочних емульсій студент 31 ГМ Кирило Кузьмін

Фундаментом для наукової творчості студентів є отримані в процесі навчання знання, наявність яких забезпечує продуктивну інтелектуально-розумову діяльність, спрямовану на вирішення технічних задач в галузі обладнання переробних і харчових виробництв.