изображение_viber_2021-12-09_10-14-10-603
Захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» в ДДАЕУ

З 08 по 09 грудня 2021 року на базі Дніпровського державного аграрно-економічного університету було проведено  захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього  ступеня «Магістр» освітньо-професійної програми «Харчові технології» спеціальності 181 «Харчові технології» інженерно-технологічного факультету.

изображение_viber_2021-06-23_12-18-009
Здобувачі освітнього ступеня «Бакалавр» очного навчання спеціальності «Галузеве машинобудування» успішно склали комплексний державний кваліфікаційний екзамен.

22-25 червня 2021р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулась атестація здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

изображение_viber_2021-03-01_10-33-422
Відбувся комплексний державний екзамен за фахом у ВСП «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ»

26 лютого у ВСП «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ» здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» складали комплексний державний екзамен.

изображение_viber_2021-02-23_10-00-537
Вітаємо здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з успішним закінченням навчання

На кафедрі «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» з 22.02.2021 по 25.02.2021 був проведений комплексний державний кваліфікаційний екзамен для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування механіко-технологічного факультету.

изображение_viber_2021-02-23_10-29-412
Комплексний державний кваліфікаційний екзамен у здобувачів заочної форми навчання спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”

18 лютого 2021 року на кафедрі «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» у Навчально-науковому інституті загальноуніверситетської підготовки відбувся комплексний державний кваліфікаційний екзамен (КДКЕ).

изображение_viber_2021-02-05_11-46-441
Здобувачі освітнього ступеня «Магістр» заочного навчання спеціальності «Галузеве машинобудування» успішно склали комплексний державний кваліфікаційний екзамен.

04-05 лютого 2021р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулась атестація здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

1
Попередній розгляд дисертаційної роботи О. О. Ковальова на розширеному засіданні кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика та науково-технічної ради НДІ МЗПУ

02.07.2020 в аудиторії 8.310 відбулося розширене засідання кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика та науково-технічної ради НДІ МЗПУ.

1
Відбулась атестація кваліфікованих робітників професії 7223 «Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції»

Традиційно наприкінці 2019-2020 навчального року відбулась атестація кваліфікованих робітників професії 7223 «Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції». В цьому році підготовка слухачів проходила в складних умовах.

20200224_094024
Здобувачі освітнього ступеня “Магістр” спеціальності “Галузеве машинобудування” успішно склали комплексний державний кваліфікаційний екзамен

Протягом 24 – 27 лютого 2020 р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулась атестація здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр”спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”.

DSC_0001
Захист звітів з науково-дослідної практики здобувачами освітнього ступеню “Магістр” спеціальності “Галузеве машинобудування”

Науково-дослідна практика має на меті набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних і практичних знань у сфері обладнання переробних і харчових виробництв, підбір фактичного матеріалу для написання магістерської дисертаційної роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.