Снимок
Вийшов з друку підручник “ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ. МЕХАНІЧНІ ТА ГІДРОМЕХАНІЧНІ ПРОЦЕСИ”

 Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика інформує про вихід з друку підручника, який рекомендовано Вченою радою Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного як підручник для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування»

Снимок
Вийшов з друку підручник “КОНСТРУКЦІЇ І РОЗРАХУНКИ МАШИН ТА АПАРАТІВ ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ”

 Випуск високоякісної харчової продукції можливий тільки за умов використання сучасних видів технологічного обладнання. Досягнення високих технічних показників у його роботі, добре знання тепло–масообмінних процесів, які відбуваються на різних стадіях виробництва, будови технологічного обладнання та прийомів раціональної його експлуатації.

опхв посібник
Вийшов з друку посібник-практикум у співавторстві з викладачами кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Викладачі кафедри “Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика” к.т.н., доцент Валентина Верхоланцева та асистент Олександр Ковальов стали співавторами посібника-практикума для виконання лабораторних робіт

ТОХМГ
Вітаємо авторів з виходом з друку навчального посібника

Спеціально для здобувачів вищої освіти спеціальності «Галузеве машинобудування» й «Харчові технології», учнів (слухачів) професійно–технічних навчальних закладів, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за професіями: тістороб, машиніст тістообробних машин, пекар та інших працівників хлібопекарської і макаронної галузі

книга
На кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика вийшов з друку новий підручник

На кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика, при підтримці Українського проекта бізнес-розвитку плодоовочівництва, вийшов з друку підручник «Процеси і апарати харчових виробництв. Теплообмінні процеси».

книга
Вийшов з друку конспект лекцій з дисципліни “Технологічне обладнання галузі”

Шановні колеги та студенти університету! На кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика вийшов з друку конспект лекцій з дисципліни “Технологічне обладнання галузі”

002
Вийшов з друку посібник-практикум

Шановні колеги та студенти, викладачами кафедри “Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика” було видано посібник-практикум який призначений для поглибленого вивчення навчальної дисципліни “Інноваційні технології та обладання галузі” при підготовці фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 „Галузеве машинобудування“.

обложка
Вітаємо з виходом з друку закордонної монографії

Завдяки плідній співпраці викладачів кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика з іноземними колегами, у    м. Варшава вийшла з друку монографія «Economic and technical efficiency of sunflower seed processing»: